Oferujemy

Terapia dzieci i młodzieży

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Poprzedza ją rozmowa z rodzicami dziecka czy nastolatka, którzy zauważają niepokojące zmiany w funkcjonowaniu dziecka. Typowe z nich to: trudności w relacjach rówieśniczych, lęki, wycofanie, wybuchy złości, zaburzenia psychosomatyczne czy całościowe zaburzenia rozwojowe. Terapia dzieci i młodzieży dostosowana jest do wieku dziecka, jego rozwoju i procesów poznawczych. W przypadku młodszych dzieci jest to zabawa, rysowanie, rozmowy. W trakcie takich zajęć, terapeuta poznaje świat wewnętrzny dziecka, pomaga mu go nazwać, zrozumieć. Takie oddziaływania pomagają zamienić nieadaptacyjne zachowania czy objawy psychopatologiczne dziecka na zdrowsze formy wyrażania siebie. To w efekcie ma ułatwić mu nawiązywanie relacji i odnajdywanie się w grupie.

Inaczej pracuje się z nastolatkiem. Tutaj oddziaływania terapeutyczne opierają się na rozmowie. Stosowane są różne formy terapii w zależności od szkoły terapeutycznej, z którą identyfikuje się sam terapeuta ale też od możliwości i rodzaju problemów młodego człowieka. Nakłonienie młodego człowieka bywa bardzo trudne ale z drugiej strony są to jeszcze nieukształtowane osobowości, z elastycznym podejściem do swoich postaw, wyborów i identyfikacji, co sprawia, że terapia często bywa wdzięcznym procesem.

Nie należy bagatelizować objawów u młodych osób. Ten okres sam w sobie obfituje w intensywne przeżycia i zachowania, które w tym okresie, pozostając normą rozwojową, w innym rozumiane byłyby jako niepokojące. Niestety, laikom często trudno jest określić granicę pomiędzy normą , a patologią. Konsekwencją jest możliwość przeoczenia sygnałów np. narastającego uzależnienia czy wzrastającego ryzyka podjęcia próby samobójczej.

CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU

W naszym centrum realizujemy terapię behawioralną dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Terapia dzieci autystycznych i terapia dzieci z zespołem Aspergera i dzieci, które mają objawy ze spektrum autyzmu prowadzone są przez osobę, mającą duże doświadczenie w pracy z takimi zaburzeniami. Dodatkowo terapeutka ta posiada certyfikat terapii TUS, który uprawnia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Zarejestruj się!

Wybierz specjalistę