SOCJOTERAPIA

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE

DLA DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (5-15 lat)

 

NA CZYM POLEGA SOCJOTERAPIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jest to forma zajęć terapeutycznych, stosowana z powodzeniem od lat w pracy z dziećmi i młodzieżą. Czynnikiem leczącym jest praca z grupą rówieśniczą, dzięki której dziecko może w bezpieczny dla siebie sposób, realizować swoją potrzebę przynależności i akceptacji.

Nad pracą grupy czuwa uważny socjoterapeuta. Jego zadanie wiąże się ze zdiagnozowaniem przyczyn trudnych zachowań bądź przeżyć dziecka w relacjach z innymi, a następnie z pomocą w ich zrozumieniu i przezwyciężeniu. Socjoterapeuta, adekwatnie do swoich spostrzeżeń dobiera takie metody i techniki pracy grupy, aby dziecko mogło nabyć poprawne, zdrowe dla niego sposoby i postawy dotyczące funkcjonowania społecznego.

DLA KOGO JEST SOCJOTERAPIA

Jest to metoda “szyta na miarę” dla dzieci i młodzieży, które:

– mają kłopot z nawiązywaniem kontaktów z innymi

– zbyt szybko się wycofują, czują się zawstydzone lub zalęknione

– bywają nadmiernie impulsywne, trudno im zapanować nad przeżywaną złością

– czują się odrzucone przez grupę

– unikają jakiejkolwiek rywalizacji

– mają trudności w przyjęciu zasad współżycia społecznego

– przejawiają trudności szkolne

Cele socjoterapii skupiają się na tym, aby w efektywny i przyjazny sposób pomóc dzieciom i młodzieży odblokować się i pobudzić ich osobisty rozwój. Często wiąże się to z wypracowaniem bardziej adekwatnych sposobów radzenia sobie w grupie rówieśniczej.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

  1. Strategie rozwiązania konfliktów

  2. Modelowanie właściwego procesu komunikacji

  3. Radzenie sobie z agresją
  4. 
 Rozwijanie empatii
  5. 
 Asertywność
  6. Radzenie sobie ze stresem
  7.  Rozpoznawanie i wyrażanie emocji
  8. 
 Rozwijanie umiejętności współpracy i konstruktywnej rywalizacji

KONSULTACJE SOCJOTERAPEUTYCZNE:

Przed zakwalifikowaniem do grup socjoterapii z każdym uczestnikiem przeprowadzamy wywiad psychologiczny, w którym uczestniczy i dziecko i rodzic. Na podstawie wywiadu wspólnie z rodzicem podejmowana jest decyzja jaka forma pomocy będzie optymalną dla dziecka.


ZAPISY

https://poradniahomine.com/kontakt/

1. wpisz swoje dane (rodzica) do formularza kontaktowego
2. w pole temat wpisz “SOCJOTERAPIA”
3. w treści wpisz imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek
Nasza recepcja skontaktuje się z Tobą aby ustalić dokładny termin pierwszego spotkania – konsultacji.

czas: zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1 godzinę.
koszt: 60 zł/spotkanie.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia zajęć w przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych.