25 listopada 2018

Kim jest dobry logopeda? Czy specjalista, do którego trafiliśmy jest dobrym logopedą?

Te pytania mogą stawiać sobie rodzice, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć terapię logopedyczną swojego dziecka.

Dobry logopeda to osoba o odpowiednim wykształceniu – ukończył studia magisterskie na kierunku Logopedia, lub inne studia magisterskie (np. pedagogikę, psychologię) i dodatkowo studia podyplomowe z logopedii/neurologopedii. Wielu logopedów łączy kilka dziedzin wiedzy i dzięki temu ma pełniejszy obraz swojego pacjenta.

Dobry logopeda opiera swoje działania na aktualnej wiedzy – badaniach naukowych dotyczących mowy i języka. Dlatego tez, dobry logopeda stale aktualizuje wiedzę, unowocześnia swój warsztat pracy i korzysta z osiągnięć nauki.

Dobry logopeda wyczerpująco odpowiada na pytania rodziców, tłumaczy przyczynę i mechanizm powstawania zaburzeń mowy u danego pacjenta. W razie potrzeby tłumaczy cierpliwie, odpowiada na wątpliwości, jest otwarty na dialog z rodzicami dziecka.

Dobry logopeda dostrzega mocne strony dziecka, pozwala mu zaprezentować je i stwarza w terapii logopedycznej okazje, by dziecko osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości. Dba, aby rodzice wiedzieli, jak dziecko rozwija się w odniesieniu do swojej grupy wiekowej.

Dobry logopeda kieruje rodziców również do innych specjalistów, tak by mieć pełny obraz pacjenta i jego zaburzeń. W przypadku zaburzeń mowy u dzieci dokładnie analizuje przebieg rozwoju dziecka w pierwszym roku życia oraz czynniki obecne w czasie ciąży i porodu. Analizuje także osiąganie tzw. kamieni milowych, ponieważ są to informacje kluczowe z punktu widzenia terapeuty mowy.

 

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA DZIECI I DOROSŁYCHZAREZERWUJ