13 lipca 2021

GRUPY TUS (Trening Umiejętności Społecznych) DLA DZIECI 

REKRUTACJA DO GRUP NA ROK SZKOLNY 2021/22

 

Rozpoczynamy rekrutację na  Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych na rok szkolny 2021/22 .

W roku szkolnym zajęcia będą realizowane z częstotliwością – 1 raz w tygodniu. Planowany start zajęć – WRZESIEŃ 2021.

Koszt zajęć ok 1h  – 80 pln.

Kwalifikacja do grupy odbywa się w ramach płatnej konsultacji – koszt 140 pln.

(do udziału w grupach kwalifikujemy dzieci z rozpoznanymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dzieci z podejrzeniem takich zaburzeń)

 

GRUPY:

 • GRUPA I – DZIECI W WIEKU – 4-5 LAT 

 • GRUPA II – DZIECI W WIEKU – 6-8 LAT 

 

 

 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO NA TRENING:

 1. www.poradniahomine.com/kontakt – w tytule formularza kontaktowego wpisz hasło “TUS”; uzupełnij swoje (rodzica) dane kontaktowe, a w treści podaj dane (imię i nazwisko oraz wiek) swojego dziecka.

 2. rejestracja@poradniahomine.com – w tytule wiadomości mailowej wpisz hasło “TUS”; w treści maila podaj swoje (rodzica) imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy, oraz dane (imię i nazwisko oraz wiek) swojego dziecka.

 3. kontakt telefoniczny z rejestracją – tel. 500 012 016

 

ORGANIZACJA GRUPY

kameralne grupy, dobrane pod względem wieku i umiejętności.

-grupa prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę TUS oraz osobę asystującą

grupa ma charakter zamknięty, po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy

-każda sesja trwa ok. 1 godz (w zależności od możliwości i liczebności grupy)

 

Dlaczego Trening Umiejętności Społecznych?

TUS to zajęcia skierowane  głównie dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych, dzieci nieśmiałych, dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu,  ADHD, dzieci agresywnych, itp.

Dzieci w kontrolowanych warunkach uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje (zarówno swoje, jak i innych osób), odczytywać gesty i mowę ciała  itp. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw, gier interpersonalnych, rozmaitych zadań itd. 

Sesje treningowe prowadzone są w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

 

Cele treningu:

 • nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.
 • utrwalanie umiejętności proszenia o pomoc.
 • kształtowanie umiejętności społecznych polegające na wielokrotnym powtarzaniu i utrwalaniu.
 • tworzenie sytuacji społecznych umożliwiających umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania
 • ukazywanie takich samych sytuacji społecznych w różnych odsłonach
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i własnej osoby
 • niwelowanie zachowań niepożądanych i stereotypowych
 • poszerzanie zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do nawiązywania relacji i interakcji rówieśniczych
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, wyrażania własnych potrzeb i emocji