Klauzula informacyjna.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez

HOMINE Poradnia Zdrowia Psychicznego Katarzyna Augustynowicz

55-020 Wrocław, ul. Zwycięska 18a

 

Administrator danych HOMINE Poradnia Zdrowia Psychicznego Katarzyna Augustynowicz

55-020 Wrocław, ul. Zwycięska 18a

NIP 8992189417, REGON 933043777

Cele przetwarzania Świadczenie usług medycznych, świadczenie usług niemedycznych, rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzania Obowiązek prawny / umowa opieki medycznej / umowa na świadczenie usług niemedycznych / nasz uzasadniony interes.
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie
Źródła danych i uzyskiwane dane Podmiot, który zawarł umowę opieki medycznej (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów grupowych), osoba fizyczna, która zawarła umowę opieki medycznej i niemedycznej.
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez

HOMINE Poradnia Zdrowia Psychicznego Katarzyna Augustynowicz

55-020 Wrocław, ul. Zwycięska 18a

 

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie:

HOMINE Poradnia Zdrowia Psychicznego Katarzyna Augustynowicz

(dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: HOMINE Poradnia Zdrowia Psychicznego, 55-020 Wrocław, ul. Zwycięska 18a

– przez formularz kontaktowy na stronie WWW.PORADNIAHOMINE.COM/KONTAKT

– przez e-mail: BIURO@PORADNIAHOMINE.COM

– telefonicznie: 500 012 016

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • objąć Cię umową opieki medycznej,
 • dostarczyć Ci usługi niemedyczne
 • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,

 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa objęcia opieką medyczną,
 • umowa na świadczenie usług niemedycznych,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych i niemedycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa.

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami wykorzystując dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych.

Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.