Oferujemy

Konsultacja i terapia logopedyczna

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA DZIECKA

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci to częsty problem, a w ostatnich czasach niestety coraz częstszy. W przypadku niektórych, już zdiagnozowanych schorzeń czy zaburzeń rozwojowych, wiemy już w momencie diagnozy, że dziecko będzie potrzebować wsparcia logopedy. Ma to miejsce w przypadku dzieci z zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi, z zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w mózgowym porażeniu dziecięcym i niepełnosprawności intelektualnej. Terapia logopedyczna jest wtedy podejmowana, aby uprzedzić wystąpienie problemów z mową, ponieważ wiemy, że występują one w danym schorzeniu u większości pacjentów. Często rodzice sami są w stanie zauważyć i nazwać problemy z mową u swojego dziecka – gdy jąka się, zacina, mówi niepłynnie, ma trudności z wymową niektórych głosek, mówi niewyraźnie, nie jest rozumiane przez otoczenie.

Najtrudniejsza jest sytuacja, w której rodziców niepokoi mowa dziecka, ale nie są w stanie precyzyjnie określić swoich obaw. Porównują mowę swojego dziecka z mową dzieci w najbliższym otoczeniu i nie są pewni czy jej rozwój przebiega prawidłowo. Próbując rozwiać swoje obawy, zasięgają opinii bliskich osób. Często słyszą wtedy, że są przewrażliwieni lub że najlepiej w tej sytuacji nie martwić się i poczekać. Rozmowa z bliskimi nie zastąpi jednak opinii specjalisty, logopeda widzi bowiem rozwój mowy w kontekście całego funkcjonowania dziecka. Potrafi wskazać możliwe przyczyny lub mechanizm powstania trudności. Diagnoza logopedyczna pozwoli specjaliście spojrzeć całościowo na rozwój mowy dziecka.

Warto skorzystać z konsultacji logopedycznej także wtedy, gdy dziecko jest objęte opieką wielu specjalistów – lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów – jednak w dalszym ciągu nie ma ustalonej diagnozy. Wiemy jedynie to, że rozwój nie przebiega prawidłowo. W takim wypadku logopeda może przekazać swoje obserwacje innym specjalistom i wspomóc ich w procesie diagnostycznym. Mamy tutaj do czynienia z profilaktyką logopedyczną. Nie ma również przeszkód, by rozpocząć terapię logopedyczną nie czekając na ostateczną diagnozę lekarską. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, iż upływający czas może dodatkowo niekorzystnie wpłynąć na rozwój dziecka. Wcześnie rozpoczęta terapia będzie skuteczniejsza i pozwoli wspomagać rozwój dziecka. Do konsultacji logopedycznej mogą też skłonić rodziców trudności szkolne dziecka. Najczęstsze z nich to dysleksja, dysortografia, trudności w nauce, dysgrafia, niska sprawność grafomotoryczna – nieczytelne pismo, trudność z utrzymaniem się w liniaturze.

Konsultacja logopedyczna dziecka to 30 minutowe spotkanie ze specjalistą. Jest to czas kiedy rodzic może przedstawić swoje obserwacje na temat rozwoju mowy dziecka, podzielić się obawami. Logopeda obserwuje dziecko, nawiązuje z nim kontakt, dopytuje rodzica o przebieg rozwoju, przegląda dokumentację medyczną lub z przebiegu dotychczasowego leczenia. Konsultacja kończy się przekazaniem rodzicowi informacji zwrotnych o rozwoju mowy dziecka. Diagnoza logopedyczna to spotkanie godzinne, które pozwala na uzyskanie pełnego obrazu na temat rozwoju mowy dziecka. Taka wizyta rekomendujemy dla dzieci, które korzystają z wizyty logopedycznej w naszej poradni logopedycznej po raz pierwszy.

 

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA DOROSŁEGO

Wizyta u logopedy w przypadku pacjenta dorosłego najczęściej ma związek z udarem lub guzem mózgu, wypadkiem samochodowym lub urazem czaszkowo-mózgowym. Ich wynikiem może być afazja – zaburzenie mowy, które może mieć różne nasilenie, dotyczyć rozumienia, nadawania mowy lub obu tych sprawności – zależnie od lokalizacji uszkodzeń mózgu. Konsultacja logopedyczna polega na ocenie rodzaju i stopnia tych zaburzeń – w swobodnym dialogu oraz przy wykonywaniu poleceń diagnostycznych. Konsultacja jest także spotkaniem z rodziną pacjenta, podczas której specjalista odpowie na ich pytania i wątpliwości.

OPINIA LOGOPEDYCZNA

Wszelkie opinie logopedyczne wydawane są po wcześniejszej diagnozie lub konsultacji w naszej poradni i są dodatkowo płatne wg cennika.

WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA to, zarówno w przypadku dzieci jak i dorosłych, zwiększenie szans na powodzenie procesu terapii logopedycznej.

Zarejestruj się!

Wybierz specjalistę