Oferujemy

Konsultacja psychiatryczna dla dzieci i młodzieży

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Podczas pierwszej konsultacji dziecka lub nastolatka lekarz zbiera wywiad dotyczący szeroko rozumianych okoliczności przyczyny zgłoszenia do psychiatry dziecięcego. Im młodszy Pacjent, tym więcej lekarz konsultujący rozmawia z rodzicem. Dziecko pozostaje jednak cały czas w centrum zainteresowania – jego reakcje, to co komunikuje, jakie jest w relacji rodzica. Częścią badania jest zawsze stan somatyczny dziecka, który pozwala wykluczyć inne niż psychologiczne podłoże zgłaszanego problemu.

W przypadku Pacjenta nastoletniego prawie zawsze jest czas, w którym nastolatek rozmawia sam na sam z lekarzem. Treści przekazywane przez Pacjenta są objęte tajemnicą, poza sytuacjami, w których coś bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu Pacjenta. Wtedy lekarz zmuszony jest poinformować o tym opiekuna prawnego. Obecność rodzica/opiekuna na pierwszej wizycie jest jednak konieczna, aby mógł on, w sensie prawnym, wyrazić zgodę na leczenie.

Po konsultacjach diagnostycznych lekarz zaleca rodzaj leczenia. Może to być zwyczajna psychoedukacja, gdy kłopot okazuje się niezbyt poważny. Często jest to również jakaś forma psychoterapii, np. indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, w zależności od problemu. Czasem potrzebna jest również terapia farmakologiczna. Gdy lekarz nie ma jasności co do przyczyn bądź rodzaju zaburzenia kieruje Pacjenta na dalszą, bardziej szczegółową, diagnostykę psychologiczną lub u innych specjalistów.

Ustalenie trafnej diagnozy, a co za tym idzie dobranie optymalnej metody terapii, wymaga od lekarza psychiatry nie tylko dużej wiedzy i zdolności łączenia faktów, na podstawie których formułuje on obraz problemów Pacjenta. Możliwość dobrego zrozumienia, szczególnie małoletniego Pacjenta, a co za tym idzie, całego systemu rodzinnego wymaga odpowiedniej osobowości po stronie badającego, kogoś, kto jest w stanie wyruszyć w swoistą podróż z Pacjentem po jego historii, emocjach i sposobie doświadczania świata.

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie, pasja i ciągła praca własna pozwoli wystarczająco dobrze zrozumieć to, z czym Państwo się zmagają, i z czym, nie dając sobie już rady samodzielnie, przychodzą do nas.

Zarejestruj się!

Wybierz specjalistę