Oferujemy

Terapia dynamiczna krótkoterminowa

TERAPIA DYNAMICZNA KRÓTKOTERMINOWA

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).

To sposób pracy terapeutycznej skoncentrowany na uświadomieniu i intencjonalnym zrezygnowaniu z mechanizmów obronnych będących wyuczonym, nieświadomym i niefunkcjonalnym sposobem radzenia sobie, zastąpieniu ich bardziej funkcjonalnymi nawykami i zachowaniami, ze szczególnym uwzględnieniem nauczenia się regulacji lęku, który jest przyczyną sięgania po nie sprzyjające dobremu samopoczuciu i zdrowiu, sposoby radzenia sobie. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do zablokowanych uczuć, pragnień, opinii, tęsknot i uwolnienie ich, co skutkuje pozbyciem się objawów, poprawą samopoczucia i funkcjonowania w relacjach.

Jest to intensywna, zarówno dla terapeuty jak i pacjenta, metoda pracy terapeutycznej wywodząca się z psychoanalizy (czemu zawdzięcza swą nazwę – krótkoterminowa, gdyż zmiana uzyskiwana jest w relatywnie krótszym czasie w porównaniu z psychoanalizą) integrująca podejście: psychodynamiczne, humanistyczne,  teorię więzi, behawioralno-poznawcze i wiedzą medyczną (z obszaru neuronauki i fizjologii układu nerwowego).

Sesje odbywają się raz na dwa tygodnie po 100 minut i są nagrywane na video z uwagi na istotną rolę i konieczność obserwacji  manifestacji lęku i mechanizmów obronnych poprzez ciało i komunikację niewerbalną.

 

Zarejestruj się!

Wybierz specjalistę