Oferujemy

Terapia grupowa

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa polega na cyklicznych spotkaniach kilku do kilkunastu uczestników terapii w ramach tzw. sesji terapeutycznych. Terapia ta działa na bazie założeń teoretycznych dotyczących relacji między ludźmi w przeróżnych grupach społecznych, w tym też rodziny, która stanowi podstawową grupę społeczną. Zakłada się, że w sztucznie stworzonej grupie terapeutycznej, po pewnym czasie, również wytworzą się specyficzne mechanizmy i wpływy, w jakiś sposób charakterystyczne dla danej jednostki i jej relacji z innymi. W ramach grupowej pracy terapeutycznej dąży się do uświadomienia sobie takich mechanizmów i próby zmiany tych, które szkodzą naszym relacjom z innymi, czy też powodują, że przeżywamy nadmierny lęk. Praca terapeutyczna w grupie pozwala lepiej zrozumieć siebie, to, jaki mamy wpływ na innych, czego nieświadomie pragniemy od innych, a przed czym uciekamy. Taka świadomość pozwala każdemu z członków grupy uwolnić potencjał do rozwoju, odblokować się w różnych obszarach czy też w bezpieczny dla siebie sposób zrezygnować z destrukcyjnych rozwiązań, które utrudniały utrzymywanie dobrych relacji z innymi.

ZASADY TERAPII GRUPOWEJ

Grupa, w zależności od ustaleń, spotyka się w określonym cyklu, najczęściej raz w tygodniu. Grupę prowadzi jeden bądź dwóch terapeutów. Grupy mają charakter zamknięty (pracuje ten sam skład osób przez cały okres trwania grupy), półotwarty (w określonych okolicznościach i za pozwoleniem grupy dochodzą nowe osoby, a inne odchodzą), lub otwarty (to bardziej metody treningowe czy warsztatowe, gdzie liberalnie podchodzi się do dołączania nowych członków grupy). Wobec wszystkich uczestników grupy obowiązuje zasada tajemnicy. Nie rozmawia się o tym, co się dzieje na grupie poza grupą. Tak okazuje się szacunek innym uczestnikom i buduje klimat zaufania i bezpieczeństwa. Uczestnicy są zachęcani do tego, aby dzielić się różnymi refleksjami wobec innych uczestników w miarę możliwości szczerze i otwarcie. Grupy najczęściej trwają określony czas. Na początku prowadzący wraz z uczestnikami umawiają się na termin zakończenia pracy grupy, jest on więc z góry wiadomy.

DLA KOGO JEST PSYCHOTERAPIA GRUPOWA?

Ten rodzaj psychoterapii stosowany jest właściwie dla wszystkich rodzajów problemów i zaburzeń psychicznych. Nie ma tutaj jakichś bezwzględnych przeciwwskazań. Jednak nie każda osoba może dołączyć do każdej grupy terapeutycznej. Grupy bywają tworzone tematycznie, skupiając osoby mierzące się z określonym problemem. Nawet jednak, gdy ich charakter jest opisany jako dość ogólny, to terapeuta prowadzący decyduje o kwalifikacji do grupy przeprowadzając konsultacje indywidualne. Ma to za zadanie stworzenie takiego składu grupy, gdzie uczestnicy będą mogli w optymalny dla siebie sposób skorzystać z pracy w takiej społeczności. Czasem zdarza się, że źle zaplanowana grupa uniemożliwia realizowanie konstruktywnej pracy terapeutycznej.

Szczególnie polecany jest dla osób, odczuwających liczne napięcia i kłopoty w relacjach z innymi.

CZY TERAPIA GRUPOWA JEST SKUTECZNA?

Tutaj odpowiedź jest podobna jak w innych rodzajach terapii. Wiele zależy od wykształcenia i doświadczenia samego terapeuty czy terapeutów. Istotne znaczenie ma także motywacja, gotowość i zaangażowanie grupy, jako całości, czy poszczególnych jej członków. Zdarza się, że różne osoby z grupy kończą terapię z bardzo różnym poczuciem wpływu terapii na swoje życie. W stosunku do terapii indywidualnej, ten rodzaj pracy nie jest tak głęboki, jak może się to zdarzyć w przypadku długoterminowej, intensywnie prowadzonej terapii indywidualnej. Ma ona jednak inne walory, które w przebiegu terapii indywidualnej nie są obecne. Sam fakt istnienia w grupie już ma szansę działać terapeutycznie. Człowiek ma w sobie naturalną potrzebę bycia w grupie i szukania interakcji z innymi. Tutaj pracuje kilka lub kilkanaście umysłów, zderzamy się z różnymi sposobami przeżywania i reagowania i samego materiału do pracy, wynikającego ze wszystkich relacji jest dużo więcej. Można więc założyć, że świat terapii grupowej jest dużo bogatszy i obfituje w inne możliwości.

 

AKTUALNIE DOSTĘPNE GRUPY:

TUS – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 6-12 lat – OPIS

SOCJOTERAPIA – zajęcia dla dzieci 7-14 lat – OPIS

MŁODZI DOROŚLI – zajęcia dla osób w wieku 20-30 lat – OPIS

 

Zarejestruj się!

Wybierz specjalistę