Oferujemy

Terapia rodzin

TERAPIA RODZIN

Terapia rodzin to terapia, w której rodzina traktowana jest jako swoisty system. Ważny jest każdy członek rodziny i jego rola w rodzinie. Systemowa terapia rodzin nie koncentruje się na „naprawianiu” członka rodziny, który przejawia objawy zaburzeń lub zachowania niepożądane.

Najczęściej stosowaną metodą pracy z rodziną jest opisywana terapia systemowa, czasem też stosuje się terapię behawioralną bądź psychodynamiczną.

JAK WYGLĄDA I NA CZYM POLEGA TERAPIA RODZINNA?

Terapia nie polega na szukaniu przyczyny problemu, lecz na spojrzeniu na problem z różnych perspektyw i nadaniu mu znaczenia, funkcji jaką pełni w systemie. Terapia koncentruje się na wyrażeniu emocji, punktu widzenia, narracji każdego członka rodziny. Celem spotkań jest wypracowanie nowych sposobów komunikacji oraz odnalezienie zasobów specyficznych dla każdej rodziny, które mają pomóc w odzyskaniu równowagi systemu. To członkowie rodziny decydują w jakim stopniu wprowadzają zmiany w ich relacjach oraz rolach, które pełnią w systemie.

Na początku terapii, w sesjach uczestniczą wszyscy domownicy/członkowie rodziny, z czasem terapeuta może zaprosić na spotkanie wybrane osoby.

Informacje techniczne na temat procesu:

  • sesje terapii rodzin odbywają się z częstotliwością co 2-3 tygodnie
  • czas trwania spotkania wynosi od 75 do 90 minut
  • czas trwania terapii zależy od potrzeb rodziny; jako optymalne przyjmuje się 8 do 10 sesji
  • na udział dzieci w terapii potrzebna jest zgoda obojga rodziców / opiekunów prawnych

Zarejestruj się!

Wybierz specjalistę