Przewodnik

Jaką metodą leczymy?

Zespół specjalistów z zakresu psychoterapii i psychiatrii reprezentuje spójną koncepcję pracy z pacjentem w nurcie psychodynamicznym. Terapia psychodynamiczna jest uznaną w Polsce i na świecie formą leczenia szerokiego spektrum problemów psychicznych. Nasi terapeuci  są członkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA wyrosła na kanwie teorii psychoanalitycznych i współczesnej wiedzy psychiatrycznej. „Odkrywanie nieświadomego” w terapii psychodynamicznej zakłada, że życiem każdego z nas kierują nieświadome konflikty, lęki i pragnienia, zakorzenione  w przeszłości wzorce relacji interpersonalnych. Doświadczenia z niemowlęctwa i dzieciństwa w istotny sposób kształtują naszą osobowość. Czasami jest to trauma, innym razem utrwalone wzorce interakcji w domu rodzinnym. My jako terapeuci wiemy również, że niemowlęta i dzieci poprzez cechy konstytucjonalno-wrodzone mogą zniekształcać realne cechy swoich rodziców. Zdarzają się dzieci po prostu trudne w wychowaniu, niezależnie od cech rodziców. Czasami przyczyną zaburzeń psychicznych jest niedopasowanie temperamentu dziecka i rodzica. Wszystko to może prowadzić do rozwoju zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

W procesie leczenia w terapii psychodynamicznej duże znaczenia ma relacja terapeutyczna tzn. sposób doświadczania więzi, która tworzy się w gabinecie między pacjentem a psychoterapeutą. Terapeuta zaprasza pacjenta do dzielenia się w sposób szczery i swobodny skojarzeniami, snami, fantazjami, emocjami i z tego materiału buduje interpretacje dotyczące wnętrza pacjenta.  Zdobywanie nowego rozumienia siebie przez pacjenta w połączeniu z możliwością przeżywania głębokich emocji w relacji  terapeutycznej stopniowo prowadzi do zmian – jako pierwsze ustępują objawy, a dalsza praca prowadzi do głębszych zmian w świecie wewnętrznym i relacjach z otoczeniem.

Co leczymy?

Psychoterapię psychodynamiczną  stosujemy w leczeniu bardzo szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych zgodną z klasyfikacją ICD10 i DSM IV. Psychoterapię indywidualną zalecamy dla osób, które doświadczają cierpienia z powodu:

-depresji i innych zaburzeń nastroju

-zaburzeń nerwicowych, np. zaburzeń  obsesyjno-kompulsywnych

-lęków – fobii, zespołu  lęku napadowego, lęku uogólnionego

-zaburzeń psychosomatycznych – kołatanie serca, migrena, refluks, zespół jelita drażliwego, bóle w klatce piersiowej, problemy dermatologiczne, zaburzenia snu, zaburzenia hipochondryczne

-zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, patologiczna otyłość

-zaburzeń osobowości

-zaburzeń życia seksualnego -pochwica, anorgazmia, przedwczesny wytrysk, impotencja, oziębłość seksualna

-uzależnienia

 

Psychoterapia skierowana jest też do osób, które nie mają objawów zaburzeń psychicznych, lecz doświadczają:

-problemów w związkach i relacjach z ludźmi

-niskiego poczucia wartości

-braku satysfakcji i rozczarowania życiem

-samotności

-bezsenności

-problemów wokół własnej agresywności