TUS

GRUPY TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

DLA DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (5-15 lat)

 

DLACZEGO TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TUS to zajęcia skierowane  głównie dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych, dzieci nieśmiałych, dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu,  ADHD, dzieci agresywnych, itp.

Dzieci w kontrolowanych warunkach uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje (zarówno swoje, jak i innych osób), odczytywać gesty i mowę ciała  itp. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw, gier interpersonalnych, rozmaitych zadań itd. Sesje treningowe prowadzone są w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

 

CELE TRENINGU

 • nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.
 • utrwalanie umiejętności proszenia o pomoc.
 • kształtowanie umiejętności społecznych polegające na wielokrotnym powtarzaniu i utrwalaniu.
 • tworzenie sytuacji społecznych umożliwiających umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania
 • ukazywanie takich samych sytuacji społecznych w różnych odsłonach
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i własnej osoby
 • niwelowanie zachowań niepożądanych i stereotypowych
 • poszerzanie zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do nawiązywania relacji i interakcji rówieśniczych
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, wyrażania własnych potrzeb i emocji

 

ORGANIZACJA GRUPY

 • kameralne grupy (każdemu dziecku towarzyszy rodzic/opiekun), dobrane pod względem wieku i umiejętności.
 • grupa prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę TUS oraz osobę asystującą
 • grupa ma charakter zamknięty, po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy
 • każda sesja trwa ok. 1 godz ( w zależności od możliwości i liczebności grupy)

KONSULTACJE TUS:

Przed zakwalifikowaniem do grup TUS z każdym uczestnikiem przeprowadzamy wywiad psychologiczny, w którym bierze udział  i dziecko i rodzic. Na podstawie wywiadu wspólnie z rodzicem podejmowana jest decyzja jaka forma pomocy będzie optymalną dla dziecka.


ZAPISY

https://poradniahomine.com/kontakt/

1. wpisz swoje dane (rodzica) do formularza kontaktowego
2. w pole temat wpisz “TUS”
3. w treści wpisz imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek
Nasza recepcja skontaktuje się z Tobą aby ustalić dokładny termin pierwszego spotkania – konsultacji.

czas: zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1 godzinę.
koszt: 60 zł/spotkanie.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia zajęć w przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych.