Anna Cicha

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim, Logopedię na Uniwersytecie Medycznym. Swoją wiedzę i kompetencje w logopedyczne poszerzyłam studiami na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Zdobywałam doświadczenie pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju jako terapeuta Integracji Sensorycznej. Natomiast z pacjentami dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi, głównie po udarze mózgu, pracowałam na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Udzielam pomocy logopedycznej dzieciom i dorosłym z następującymi problemami:

– afazja poudarowa, zaburzenia mowy związane ze schorzeniami neurologicznymi

– wady wymowy

– opóźniony rozwój mowy, brak rozwoju mowy czynnej i/lub rozumienia mowy, afazja dziecięca

– jąkanie, zaburzenia płynności mowy

– zaburzenia rozwoju mowy w Autyzmie i Zespole Aspergera

– zaburzenia rozwoju mowy w zespole Downa i innych zespołach genetycznych

– zaburzenia rozwoju mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym

– zaburzenia rozwoju mowy związane z niepełnosprawnością intelektualną lub opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

– zaburzenia rozwoju mowy w chorobach neurologicznych i metabolicznych

– zaburzenia związane z przyjmowaniem pokarmów: gryzieniem, żuciem, połykaniem

– dysleksja, dysortografia, trudności w nauce

– dysgrafia, niska sprawność grafomotoryczna i niska sprawność w zakresie motoryki małej

Zapraszam również rodziców, którzy mają obawy dotyczące prawidłowości rozwoju mowy swojego dziecka, ale nie potrafią ich precyzyjnie określić.

Zapraszam także rodziców, którzy chcieliby stymulować rozwój zdrowego dziecka od pierwszych miesięcy życia.

Zarejestruj wizytę

Loading...