Anna Trzepizur

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie wrocławskim,  arteterapeuta, oraz psychoterapeuta specjalizujący się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Certyfikowany terapeuta TUS (Trening Umiejętności Społecznych).

Na co dzień pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (zespół Retta, zespół Hellera, autyzm wczesnodziecięcy i inne zaburzenia ze spektrum autyzmu) oraz z zespołem wad wrodzonych (zespół Downa, zespół łamliwego X, zespół Edwardsa itd.). Od kilku lat prowadzi grupy socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, zastępcze treningi agresji, pracuje również z pacjentem indywidualnym (zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju).

Oprócz tego prowadzi terapię dzieci z różnego rodzaju problemami natury emocjonalnej, wycofaniem społecznym, lękami separacyjnymi, dziećmi doświadczającymi kryzysu oraz mającymi problemy z kontrolą różnego rodzaju impulsów.

Warsztat terapeutyczny dotyczący całościowych zaburzeń rozwoju pogłębia poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach i sympozjach oraz szkoleniach.

W swojej pracy terapeutycznej z dziećmi stosuje metody niedyrektywne, łączy techniki i podejścia, chętnie sięga po elementy bajkoterapii, integracji sensorycznej, relaksacji, mindfulness’u, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Zarejestruj wizytę

Loading...