Dorota Kiszakiewicz

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (2006) oraz czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2013). W 2013r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, w 2017r. tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży.

Doktorantka Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry i Kliniki Psychiatrii we Wrocławiu (2013-2017).

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach stacjonarnych i dziennych szpitali psychiatrycznych, oddziałach leczenia nerwic, oddziałach odwykowych, poradniach zdrowia psychicznego (Celmed – Wrocław, NZOZ Zdrowa Kobieta – Wrocław, PZP w Ząbkowicach Śląskich, w Wałbrzychu, w Obornikach Śląskich i w Strzegomiu). Od 2009r. prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną. Od 2013r. pracuje w ramach kontraktu w Wojewódzkim Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. W 2015 r. pełniła obowiązki kierownika Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Milickim Centrum Medycznym. Od 2016 r. jest zastępcą ordynatora w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W gabinecie konsultuje dorosłych oraz dzieci i młodzież.

Poszerza i uaktualnia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

Zarejestruj wizytę

Loading...