Grzegorz Dziran

Jestem psychologiem, zajmuję się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią oraz psychoedukacją. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Specjalizuję się w Terapii Rodzin i Par. W mojej pracy podążam za pacjentami, ich potrzebami i oczekiwaniami. Pomagam ludziom dostrzec i wyzwolić drzemiące w nich siły i zasoby, dzięki którym mogą dokonywać zmian  w swoim życiu. W mojej pracy stawiam na empatię oraz swobodę w nawiązywaniu kontaktu z Klientem. Nie moralizuję i nie oceniam światopoglądu, stylu życia Pacjentów.

Jestem absolwentem psychologii (specjalność kliniczna) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu. Ukończyłem Podyplomowe Studia Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiedzę seksuologiczną aktualizuję biorąc udział w Międzynarodowych Konferencjach Seksuologicznych organizowanych przez Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem Kursy Podstawowy i Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin, zorganizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) – szkoła psychoterapii atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.  Ukończyłem wiele innych szkoleń psychoterapeutycznych. Posiadam również kwalifikacje/przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem będąc psychologiem szkolnym w placówkach oświatowych. Odbyłem staż w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Prowadziłem zajęcia z podstaw psychologii, socjologii  i  pedagogiki dla słuchaczy Policealnej Szkoły „Cosinus” we Wrocławiu.

Obecnie pracuję jako terapeuta rodzinny w Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” we Wrocławiu oraz jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Zarejestruj wizytę

Loading...