Joanna Babińska

Specjalista współpracujący z Homine Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Od ponad dziesięciu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Pomagam w problemach związanymi, między innymi, z uciążliwym zachowaniem w szkole czy w domu, ogólnymi trudnościami z regulacją emocjonalną, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), żałobą i stratą, traumą, lękami,  rozwodem i separacją rodzicielską, depresją, nadużyciami emocjonalnymi, molestowaniem seksualnym oraz zespołem stresu pourazowego (PTSD).

Ukończyłam psychologię i psychoterapię na uniwersytecie stanowym w Georgii (Georgia State University) w Stanach Zjednoczonych, uzyskując tytuł magistra, krajowy certyfikat psychoterapeuty (NCC) i licencję psychoterapeuty (LPC). Posiadam ponadto certyfikat psychoterapeuty dziecięcego – Registered Play Therapist (RPT).  Jestem członkiem Association for Play Therapy, Amerykańskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, Stowarzyszenia Licencjonowanych Psychoterapeutów w stanie Georgia oraz Jung Society of Atlanta. Oferuję psychoterapię również w języku angielskim.

Przeszłam gruntowne szkolenie i zdobyłam szerokie doświadczenie w zakresie Play Therapy –  jednej z najbardziej efektywnych metod w wspieraniu i leczeniu dzieci oraz rodzin. Prowadząc sejsę psychoterapeutyczną, przemawiam  do dziecka bliskim mu językiem. Bawię się z nim lub obserwuję je, jak się bawi, aby określić przyczyny problematycznego zachowania. Uważnie obserwuję zarówno rekwizyty, jakie wykorzystywane są w zabawie, czy strukturę zabawy, jak i interakcję dziecka ze mną. Wynikające z tej obserwacji spostrzeżenia i interwencje mają na celu pomóc dziecku w uzyskaniu wglądu w jego lęki, niepewności, potrzeby i inne złożone emocje. Są też pomocne w przezwyciężeniu trudności oraz umożliwiają rozwijanie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie w życiu, a zwłaszcza elastycznego poruszania się w świecie.

—————————————————

For more than 10 years I have been working with children, adolescents, and their families on variety of different issues related to behavioral difficulties at school and home, problems with emotional regulation, ADHD, anxiety, depression, divorce, trauma and PTSD, grief and loss, adoption, family conflict, academic underachievement, sexual, emotional, and physical abuse.

I received LPC and RPT. I have extensive training in Play and Filial Therapy gained at Georgia State University, where I received a Master’s Degree in Clinical Mental Health Counseling.

I have professional field experience working with children, teens, families, and adults in mental health agencies, residential facilities, orphanages, and intervention programs in Atlanta.

I am a member of the Association for Play Therapy, American Counseling Association, Licensed Professional Counselors Association of Georgia, and Jung Society of Atlanta.

My primary therapeutic approach is the Play Therapy, which uses play to help children resolve psychosocial and emotional challenges. I play with a child or watch them playing to determine the underlying causes of the behavior in question. I closely observe objects and patterns of play as well as interaction with me and then use this information as well as relationship to help a child overcome the struggles. In the climate of the playroom, with my support, your child will have an opportunity to begin the search of self and discover the ability to cope with fears, struggles, uncertainties and changes in a meaningful way in order to thrive. I engage parents/caregivers in the therapy, because their insight and commitment are extremely critical to the success of the process. After all, they are the experts on their families.

Also, in my work with adolescents, I believe in the creative and healing potential within each of us and trust that accepting and honest relationship between you and me will help you overcome your life challenges and empower you to live authentically. I am especially sensitive to adaptation issues originating from cultural differences, gender roles, sexual identity and other dissimilarities from mainstream culture.

Zarejestruj wizytę

Loading...