Joanna Malcherek-Łabiak

Ukończyłam studia na kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  SWPS we Wrocławiu, kilkukrotnie zdobywając tytuł VIS (Very Important Student). Jestem certyfikowanym terapeutą metody TUS (certyfikat nr #7/TUS23WR06/2019). Aktualnie jestem w trakcie realizacji kursu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem też członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego oraz Fundacją “PozyTYwka” prowadząc zajęcia socjoterapeutyczne i warsztaty psychoedukacyjne związane z profilaktyką zdrowia psychicznego oraz profilaktyką uzależnień. Koordynowałam pracę Punktu Interwencji Kryzysowej działającego w siedzibie Fundacji „PozyTYwka”. Pracowałam w terapeutycznych punktach przedszkolnych realizując indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET) oraz prowadząc terapie indywidualne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywałam stażując m.in. w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej „Praesterno”  oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym zajmując się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz prowadząc Treningi Umiejętności Społecznych.

Ponadto posiadam doświadczenie w pracy naukowo-badawczej. Brałam udział w grantach realizowanych na Uniwersytecie SWPS, a także wystąpiłam z referatami na m.in. Międzynarodowej konferencji na rzecz Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego Dziecko w systemie wsparcia, VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia Konsumpcja Jakość Życia” oraz XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ASPE.

Moje wsparcie kieruję do rodzin, dzieci oraz młodzieży. Na co dzień pracuję z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi. Zajmuję się także poradnictwem z zakresu umiejętności rodzicielskich. Posiadam również doświadczenie w pracy z pacjentami z problemami wynikającymi z kryzysów rozwojowych i adaptacyjnych.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Kontakt psychologiczno-terapeutyczny jest dla mnie spotkaniem wymagającym atmosfery otwartości oraz szacunku do prawa autonomii.

Zarejestruj wizytę

Loading...