Katarzyna Augustynowicz

Ukończyłam stacjonarne studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Bezpośrednio po studiach pracowałam w Wojewódzkim Szpitalu  dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, gdzie pogłębiłam i ugruntowałam swoją wiedzę z psychologii klinicznej.

W późniejszym okresie poszerzałam swoje doświadczenie na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży, gdzie prowadziłam pacjentów dziecięcych i młodzieżowych, prowadziłam terapie grupowe i pracowałam z rodzinami pacjentów. W międzyczasie podejmowałam współpracę z Poradniami Zdrowia Psychicznego we Wro-cławiu i Świdnicy, opiekując i prowadząc głownie pacjenta dorosłego w trybie ambulatoryjnym.
Od ponad 15-stu lat prowadzę praktykę prywatną. W ramach tej pracy spotykam się z bardzo szerokim spektrum problemów psychicznych. Współtworzyłam zespół prywatnej przychodni psychiatryczno-psychologicznej „Persona” i jestem współzałożycielką Pracowni Psychoterapii „Między słowami” oraz Instytutu Zdrowia Psychicznego „Rewers”.

W 2007roku ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, uzyskując dyplom terapeuty psychodynamicznego. W 2014 roku ukończyłam 4-letnią Specjalizację Kliniczną uzyskując dyplom psychologa klinicznego II stopnia. W ostatnich 4ech latach uczestniczę w regularnych seminariach i superwizjach psychoanalitycznych, zainspirowana tym sposobem myślenia o człowieku, jego rozwoju i psychopatologii. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bądź Psychiatrycznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego.

Zarejestruj wizytę

Loading...