Katarzyna Rusak-Sarecka

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego  SWPS we Wrocławiu, o specjalności klinicznej. Aktualnie w trakcie 4-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

W ramach kształcenia zawodowego odbyłam staże w ośrodkach publicznych ( Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu) oraz gabinetach prywatnych ( Poradnia Zdrowia Psychicznego Homine we Wrocławiu).

Oferuję poradnictwo i konsultacje w zakresie: obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń lękowych i nerwicowych, objawów psychosomatycznych, trudności w relacjach z innymi, stawiania granic, niskiego poczucia własnej wartości, kryzysu w związku, kryzysu z powodu zmiany, żałoby, straty.

Swoją pomoc kieruję do wszystkich potrzebujących wsparcia, zrozumienia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Udzielam poradnictwa seksuologicznego w ramach :

 • przeżywania trudności w sferze seksualności;
 • problemów dotyczących orientacji czy tożsamości płciowej :
  • poradnictwo i pomoc zorientowane na specyfikę i potrzeby osób nieheteronormatywnych, transpłciowych, niebinarnych, aseksualnych.
  • pomoc w radzeniu sobie ze skutkami stresu mniejszościowego.
  • przygotowanie do coming out’u
  • wsparcie osób transpłciowych podczas procesu korekty płci
  • edukacja i wsparcie rodzin osób nieheteronormatywnych, transpłciowych

 

Poradnictwo nie jest skierowane jedynie do osób, mierzących się z trudnościami w sferze seksualnej. Spotkania są okazją do edukacji seksualnej oraz odkrywania swojego potencjału w istotnej sferze naszego życia.

Kontakt psychologiczno – terapeutyczny jest dla mnie spotkaniem w bezpiecznej przestrzeni , w atmosferze otwartości, zaufania i szacunku.

Wyznaję wartości pozytywnej seksualności, czyli podejścia, które zachęca do:

 • afirmacji swojej seksualności,
 • akceptacji dla przejawów płciowości,
 • akceptacji seksualności innych,
 • dbania o zdrowie, bezpieczeństwo oraz świadomą zgodę,
 • edukacji seksualnej.

W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w branżowych kursach, szkoleniach ( m.in. Trening Umiejętności Społecznych TUS Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, Certyfikowane szkolenie Modele terapii problemów seksualnych, Jak pracować z osobami transpłciowymi i niebinarnymi – dysforia płciowa i proces korekty płci, Procedura prawna zmiany danych osobowych w procesie tranzycji) i konferencjach naukowych, także w obszarze seksualności ( m.in. I Ogólnopolska Konferencja „PsychoEdukujemy” Seksualność – między normą a patologią, Międzynarodowa Konferencja Pracy z Ciałem w psychoterapii SAPERE , VII Konferencja Szkoleniowa Szkoła w formie „ Jak przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci”). Współorganizowałam Konferencję Naukową „ Toksyczność w relacjach” na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Zarejestruj wizytę

Loading...