Krystyna Andrunevchyn

Jestem psycholożką oraz pedagożką specjalną, absolwentką Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz trenerką TUS pierwszego i drugiego stopnia. Ukończyłam  liczne kursy dotyczące pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie zdobywałam w ramach pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu metodą video-modelingu, ucząc kompetencji społecznych. Pracowałam także w przedszkolach  terapeutycznych, realizując z dziećmi terapie indywidualne i grupowe, zajęcia w ramach WWR oraz terapię TUS. Posiadam doświadczenie w obszarze pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, które  zdobyłam  w ramach współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej WTZ Ostoja.

W pracy wykorzystuję różnego rodzaju techniki i narzędzia łącząc kilka metod terapeutycznych od terapii behawioralnej poprzez Stosowaną Analizę Zachowań.

Moim priorytetem jest przygotować dziecko do funkcjonowania w społeczeństwie, dlatego też w codziennej pracy z dziećmi ćwiczę jego umiejętności społeczne w ramach terapii TUS.

Swoją pomoc kieruję do dzieci,  młodzieży i ich rodziców, oferując konsultacje oraz terapię psychologiczną, pedagogiczną, a także trening umiejętności społecznych.

Za podstawowe w mojej pracy uważam indywidualne podejście do dziecka, stworzenie takiego środowiska, w którym będzie możliwe nawiązywanie z nim autentycznej relacji, opartej na szacunku i zrozumieniu. Swoją pracę terapeutyczną buduję na mocnych stronach dziecka tak, aby zwiększać jego motywację i wzmacniać poczucie własnej wartości.

Zarejestruj wizytę

Loading...