Magdalena Grudzińska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz oligofrenopedagogiem. Pięcioletnie studia psychologiczne ukończyłam we Wrocławiu. Następnie swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii rozwijałam na szkoleniach w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym: dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz  czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie przygotowuję się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o nurt psychodynamiczny. Doświadczenie zdobywane w placówkach publicznych i niepublicznych pozwala mi skutecznie prowadzić psychoterapię pacjentów dorosłych jak i dzieci.

Udzielam pomocy psychologicznej i prowadzę psychoterapię indywidualną osób z różnego typu problemami emocjonalnymi i psychicznymi:
– zaburzenia lękowe
– zaburzenia nastroju (depresyjne, maniakalno-depresyjne)
– zespoły natręctw
– choroby psychosomatyczne
– problemy w relacjach z innymi
– stany niepokoju i napięcia
– problemy ze snem
– kryzysy życiowe (okresu dojrzewania, wieku średniego, rozstania, utraty…)
– problemy wychowawcze

Pomagam dzieciom:
– diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych
– problemy w grupie rówieśniczej
– nieśmiałość
– niechęć do nauki
– zaburzenia koncentracji uwagi
– nadpobudliwość psychoruchowa
– zachowania agresywne, autoagresywne
– zaburzenia emocji i zachowania – stres, zaburzenia lękowe – nerwice, problemy adaptacyjne, zaburzenia snu, uzależnienia, zaburzenia jedzenia
– mutyzm

Zarejestruj wizytę

Loading...