Magdalena Grudzińska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz oligofrenopedagogiem. Pięcioletnie studia psychologiczne ukończyłam we Wrocławiu. Następnie swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii rozwijałam na szkoleniach w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym: dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz  czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie przygotowuję się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o nurt psychodynamiczny. Doświadczenie zdobywane w placówkach publicznych i niepublicznych pozwala mi skutecznie prowadzić psychoterapię pacjentów dorosłych jak i dzieci. Udzielam pomocy psychologicznej i prowadzę psychoterapię indywidualną osób z różnego typu problemami emocjonalnymi i psychicznymi: - zaburzenia lękowe - zaburzenia nastroju (depresyjne, maniakalno-depresyjne) - zespoły natręctw - choroby psychosomatyczne - problemy w relacjach z innymi - stany niepokoju i napięcia - problemy ze snem - kryzysy życiowe (okresu dojrzewania, wieku średniego, rozstania, utraty…) - problemy wychowawcze Pomagam dzieciom: - diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych - problemy w grupie rówieśniczej - nieśmiałość - niechęć do nauki - zaburzenia koncentracji uwagi - nadpobudliwość psychoruchowa - zachowania agresywne, autoagresywne - zaburzenia emocji i zachowania – stres, zaburzenia lękowe – nerwice, problemy adaptacyjne, zaburzenia snu, uzależnienia, zaburzenia jedzenia - mutyzm

Zarejestruj wizytę

Loading...