Marta Jasińska

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zaraz po studiach podjęłam pracę jako Psycholog w Placówce Interwencyjno-Opiekuńczej. Tam, prowadząc Grupy Specjalistyczno-Terapeutyczne, zajmowałam się opiniowaniem, diagnozą, prowadzeniem warsztatów grupowych oraz indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży (między innymi ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, hiperkinetycznymi, schizotypowymi, zagrożonych procesem niedostosowania społecznego i demoralizacji). Wsparciem, poza podopiecznymi, byli objęci również członkowie ich rodzin. Tym samym, od samego początku, w obszarze mojego rozwoju zawodowego szczególnej atencji poddaję pracę z dzieckiem i ze współtowarzyszącym mu systemem rodzinnym.

Aktualnie pełnię funkcję Psychologa w Zespole Specjalistów Sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, gdzie opiniuję w sprawach rodzinnych i osób nieletnich. Posiadam certyfikat ukończenia Studium Psychologii Sądowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. W międzyczasie poszerzałam swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozy i terapii lęku u dzieci i młodzieży.

Warsztat terapeutyczny pogłębiam będąc aktualnie słuchaczem Studium Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii oraz Kursu Terapii Systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, którego jestem członkiem.

Poza obszarem pracy indywidualnej z dzieckiem i adolescentem posiadam dużą praktykę w zakresie zajęć grupowych, którą zdobyłam między innymi prowadząc warsztaty profilaktyczne dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw „Akson” czy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektów profilaktyki. Przeprowadziłam również kilkaset godzin szkoleń dla pracowników szkół, DPS, ŚDS oraz kuratorów sądowych.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiedzę z zakresu seksuologii poszerzam będąc uczestnikiem licznych kursów (CMKP Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Warszawie pod kierownictwem prof. Z. Lwa-Starowicza, Szkoła Terapii Seksualnej Lew-Starowicz) konferencji i szkoleń. Odbyłam staż w Zakładzie Karnym typu zamkniętego w Oleśnicy na oddziale terapeutycznym dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych

Zarejestruj wizytę

Loading...