Marta Oraczko

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodych dorosłych. Bliskie jest mi podejście analityczne i psychodynamiczne.

Towarzyszę klientom w poszukiwaniu poprawy samopoczucia i funkcjonowania w różnych sytuacjach życiowych. Szanuję indywidualność każdej osoby i dokładam starań, aby stworzyć bezpieczną, zaufaną przestrzeń do rozmowy.

Na sesjach zachęcam do głębszego przyglądania się problemom, również do analizy snów, pracy z wyobraźnią, rysunkiem. Ufam, że trudne sytuacje czy kryzysy życiowe są wezwaniem do rozwoju osobistego, który może trwać przez całe życie.

Postrzegam człowieka wielowymiarowo. Uczestniczyłam w kursach pracy z ciałem (m.in. analiza lowenowska, kurs masażu polinezyjskiego) oraz medytacyjnych (MBSR 8 tyg. kurs Mindfulness), co pozwala mi lepiej rozumieć powiązania między ciałem, emocjami, umysłem.

Obecnie jestem w trakcie realizacji całościowego kursu psychoterapii jungowskiej organizowanego przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologii Analitycznej. Program kursu podlega akredytacji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, zgodnej z wymogami NFZ, spełnia również wymogi Polskiej Rady Psychoterapii.

Ukończyłam także Roczny program psychoterapeutyczny – Staż Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie .

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA).

 

Wspieram osoby:

  • przeżywające kryzys,
  • odczuwające osamotnienie lub zagubienie,
  • nie rozumiejące swoich emocji / nie radzące sobie z nimi,
  • doświadczające trudności/powtarzających się kłopotów w relacjach,
  • doświadczające lęku,
  • borykające się z utrzymującym się obniżonym nastrojem czy stanami depresyjnymi,
  • odczuwające wewnętrzną pustkę,
  • doświadczające dolegliwości psychosomatycznych,
  • poszukujące własnego rozwoju czy pogłębienia kontaktu z samym sobą

 

Pracuję pod regularną superwizją u certyfikowanego superwizora – analityka jungowskiego oraz podlegam kodeksowi etycznemu.

Zarejestruj wizytę

Loading...