Marta Szalek

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, socjoteraputą oraz pedagogiem. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, a także pedagogikę (specjalność- poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna) na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości.

Obecnie pracuję również we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania z młodzieżą przejawiającą trudności natury emocjonalnej, zaburzenia zachowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w ośrodku wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychotycznych, na oddziale dziennym leczenia nerwic Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oddziale stacjonarnym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prywatnych ośrodkach psychoterapii oraz klubie środowiskowym dla dzieci i młodzieży.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Biorę udział w spotkaniach grupy  seminaryjno – superwizyjnej poświęconej psychoanalitycznej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zarejestruj wizytę

Loading...