Marta Szalek

Ukończyłam pedagogikę (specjalizacja: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna) na Uniwersytecie Wrocławskim, a także Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie odbywam staż kliniczny na oddziale dziennym leczenia nerwic Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pracuję z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, cierpiących z powodu kryzysu psychicznego. Prowadzę terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dorosłych oraz dzieci i młodzieży, grupy terapeutyczne oraz grupę wsparcia. Pracuję z osobami doświadczającymi  zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam  m.in. w ośrodku wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ognisku wychowawczym, klubie środowiskowym dla dzieci i młodzieży. Poszerzam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz w warsztatach w leczeniu: depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń  osobowości,  dolegliwości psychosomatycznych.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów.

Zarejestruj wizytę

Loading...