Mateusz Kolaszkiewicz

Jestem psychologiem, tytuł uzyskałem po ukończeniu studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie przygotowania do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Wiedzę na temat psychoterapii zdobyłem podczas kursu systemowej terapii rodzin (Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie, I stopień) oraz kursu psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej (Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa). Staż kliniczny odbyłem w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziałach dziennych.

Od lat pracuję z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. Doświadczenie w tym zakresie zdobywałem między innymi w Fundacji Praesterno, w Krakowskim Instytucie Psychoterapii (pracując również z dziećmi). Jestem związany z Autorskim Centrum Integracji Pozytywka jako psycholog szkolny i przedszkolny. W gabinecie prywatnym przyjmuję również pary.

W swojej pracy spotykam się z szerokim spektrum trudności psychologicznych – od traum wczesnodziecięcych po zaburzenia osobowości lub zakłócenia komunikacji w rodzinie. Pracując, kieruję się wiedzą i doświadczeniem, które regularnie aktualizuję poprzez szkolenia, bierny i czynny udział w konferencjach, czytanie literatury, seminaria i superwizje. Opieram się również na kodeksach etycznych Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, których jestem członkiem. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Podczas kontaktu z klientem istotne jest dla mnie zadbanie o stworzenie i utrzymanie atmosfery zaufania, otwartości, postawa nieoceniająca i szacunek do drugiej osoby

Zarejestruj wizytę

Loading...