Michelle Ziober

W 2019 roku ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, a w chwili obecnej jestem w trakcie realizacji całościowego kursu psychoterapii w nurcie integracyjnym, we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Kurs jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W pracy z pacjentem bliskie mi jest podejście psychodynamiczne. Wykorzystuję również elementy terapii systemowej, ericksonowskiej i poznawczo-behawioralnej, integrując metody w sposób dopasowany do potrzeb pacjenta.

Doświadczenie zdobywałam pracując jako psycholog w szkole dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, gdzie prowadziłam terapie oraz zajęcia warsztatowe. Tworzyłam i prowadziłam Treningi Umiejętności Społecznych oraz warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Pracuję również w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie pomagam młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, nerwicowymi i adaptacyjnymi oraz udzielam konsultacji i poradnictwa rodzicom. 

Zarejestruj wizytę

Loading...