Natalia Skumiał

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie ostatniego roku Całościowego Czteroletniego Kursu Psychoterapii Akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne organizowanego przez Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego I Rozwoju Psychoterapii przygotowującego do certyfikacji zawodu psychoterapeutki oraz absolwentką Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wiodący nurt mojej pracy psychoterapeutycznej to psychodynamiczno-psychoanalityczny z elementami pracy z ciałem. Podejście to pozwala na dogłębne zrozumienie złożoności problemu natury psychicznej. Pomaga dotrzeć do pierwotnych źródeł trudności przyczyniających się do cierpienia w tu i teraz. Dzięki temu wzrasta poczucie sprawstwa, które umożliwia zmianę prowadzącą do pełni życiowego wzrostu. Psychoterapia to przede wszystkim podróż w głąb samego siebie. W tej podróży towarzyszę i wspieram w przeżyciu tego, co potrzebne by komfort i jakość życia mogły się poprawić. W proces psychoterapii włączam elementy pracy z ciałem. Ciało, umysł i emocje tworzą spójną całość. Na skutek trudnych, czy traumatycznych doświadczeń często dochodzi do dysharmonii. Holistyczna praca wzmacnia integrację, zwiększając poczucie żywotności.

Wspieram głównie osoby w wieku wczesnej dorosłości, które doświadczają:

  • trudności tożsamościowych oraz osobowościowych, w tym zaburzenia osobowości,
  • trudności emocjonalnych, w tym zaburzenia nastroju
  • stanów lękowych, w tym zaburzenia na tle nerwicowym oraz
  • spektrum objawów psychosomatycznych.

Ukończone szkolenie “Terapia Oparta na Uważności w Leczeniu Depresji oraz Terapia Poznawcza Oparta na Uważności; Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, wzbogaciło moją pracę psychoterapeutyczną o techniki uważności.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w przychodni Promyk Słońca oraz udzielając pomocy psychologicznej w placówce edukacyjnej w nurcie montessoriańskim.

Brałam udział w treningu własnym; Self-Experience w wymiarze 220 godzin, realizowanym przez certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego celem było rozwinięcie samoświadomości i analizy własnego funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej.
Wykonywaną pracę poddaję superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psychoterapia to skuteczna forma leczenia, jak również spotkanie dwóch osób. Zapraszam na pierwsze konsultacje w celu wzajemnego poznania się, omówienia problematyki oraz podjęcia decyzji o dalszym procesie psychoterapii.

Zarejestruj wizytę

Loading...