Piotr Tomaszczyk

Specjalista Psychiatra, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (2010). Specjalizację z dziedziny psychiatrii rozpoczął w styczniu 2012r W trakcie szkolenia odbywał liczne kursy z zakresu kontaktu psychoterapeutycznego, psychiatrii dzieci i młodzieży, terapii rodzin, psychiatrii sądowej i orzecznictwa sądowo – psychiatrycznego. Zdobywał doświadczenie kliniczne w różnych specjalistycznych jednostkach, np. II Oddziale Psychiatrycznym Klinicznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. W kwietniu 2018r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w oddziałach stacjonarnych i dziennych szpitali psychiatrycznych, oddziałach leczenia nerwic, oddziałach odwykowych, poradniach zdrowia psychicznego (Wrocławskie Centrum Zdrowia, NZOZ Pomoc Ostrzeszów, NZOZ Remedium Kępno, PZP przy Szpitalu w Lubiążu). Od 2013r. prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną.

Od 2010 r. pracował w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Sądowych dla Dorosłych i Sądowych dla Dzieci i Młodzieży Od 2018r pełni funkcję zastępcy ordynatora w Oddziale Sądowym Odwykowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

Od 2013r. pracował w ramach kontraktu w Milickim Centrum Medycznym w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Od 2017 r. pracuje w Żeńskim Oddziale Psychiatrycznym w Milickim Centrum Medycznym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W gabinecie konsultuje dorosłych i młodzież (od 12 roku życia). Realizuje również wizyty domowe.

Poszerza i uaktualnia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

Zarejestruj wizytę

Loading...