Aktualności

10 czerwca 2018

Otwieramy zapisy na Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych.