Aktualności

14 lutego 2018

W odpowiedzi na Państwa zapytania, stworzyliśmy dodatkową ofertę diagnostyczną opartą na ustrukturalizowanych badaniach testowych i kwestionariuszowych. Chcąc pozwolić Państwu na lepsze rozeznanie się w tej materii, stworzyliśmy pakiety usług, które pomogą określić Państwa funkcjonowanie w różnych wymiarach.