14 lutego 2018

W odpowiedzi na Państwa zapytania, stworzyliśmy dodatkową ofertę diagnostyczną opartą na ustrukturalizowanych badaniach testowych i kwestionariuszowych.

Chcąc pozwolić Państwu na lepsze rozeznanie się w tej materii, stworzyliśmy pakiety usług, które pomogą określić Państwa funkcjonowanie w różnych wymiarach.

REJESTRACJA na badania – telefon 500 012 016 kontakt mailowy za pośrednictwem formularza kontaktowego: BADANIE.

 

 

BADANIE INTELIGENCJI

Dla tych z Państwa, którzy chcą bądź potrzebują precyzyjnie określić swój poziom funkcjonowania intelektualnego proponujemy:

 

  1. WERSJA PODSTAWOWA – cena 160 pln – obejmuje:

– wywiad z Pacjentem,

– badanie Testem Matryc Ravena (całość wywiad i badanie ok 50 min)

(wynik pozwala zorientować się w ogólnym poziomie funkcjonowania poznawczego)

– pisemne zaświadczenie z wynikiem badania

 

  1. WERSJA ROZSZERZONA – cena 350 zł – obejmuje:

– wywiad z Pacjentem (ok 45 min),

– badanie testem WAIS-R (ok 90 min),

– analiza wyników w formie pisemnej opinii z zamieszczonymi wnioskami z badania

 

  1. WERSJA ROZSZERZONA DLA DZIECI – cena 350 zł – obejmuje:

– wywiad z Pacjentem (ok 45 min),

– badanie testem WISC-R (ok 90 min)

– analiza wyników w formie pisemnej opinii z zamieszczonymi wnioskami z badania

 

 

BADANIE OSOBOWOŚCI

To badanie dla osób, które albo ze wskazania lekarza psychiatry, różnych instytucji albo z własnych przesłanek potrzebują ustalić swój profil osobowościowy. Badanie to, w wersji rozszerzonej pozwala zorientować się, nie tylko w reprezentowanym przez nas typie osobowościowym, ale również określić poziom nasilenia poszczególnych cech czy tendencji. Możemy więc określić, czy nasze funkcjonowanie jest raczej zdrowe, czy też nasze problemy sytuują się w obszarze zaburzeń osobowości.

Uwaga! badanie osobowości to zazwyczaj długi i skomplikowany proces, najbezpieczniej bada się osobowość człowieka w procesie terapeutycznym, poprzez bezpośredni kontakt i prawdziwą relację, która tworzy się pomiędzy pacjentem, a terapeutą. Badania testowe, mimo, że coraz trafniej określające różne wymiary naszego funkcjonowania, są jednak narzędziem niezbyt czułym wobec tak skomplikowanej materii, jaką jest osobowość. Należy więc traktować te wyniki jako pewną wstępną orientację w sobie, a wyniki raczej jako hipotezy niż kategoryczne stwierdzenia.

 

  1. WERSJA PODSTAWOWA – cena 250 pln – obejmuje:

– wstępnym wywiad (ok 45 min),

– jeden zestaw testów spośród NEO-PI-R, IVE, EPQ-R, ACL i/lub MSEI, STAI, KKS, INTE, (ok 45 min)

– opis wyników w formie pisemnej opinii.

 

  1. WERSJA ROZSZERZONA – cena 350 zł – obejmuje:

– wywiad z pacjentem (ok 45 min),

– badanie testem MMPI-2 (ok 90 min),

– analiza wyników w formie pisemnej opinii

 

BADANIA DOTYCZĄCE ZMIAN ORGANICZNYCH W MÓZGU

Badanie przeznaczone jest dla osób, które zaniepokojone są trudnościami w obszarze pamięci, kojarzenia, rozpoznawania, szczególnie, gdy zmiany te mogą być związane z wiekiem, przebytym urazem ale też stresem czy chorobami somatycznymi. Badanie ma pomóc ustalić charakter i zakres ewentualnych zmian i rozstrzygnąć potrzebę ewentualnej dalszej, specjalistycznej diagnostyki neuropsychologicznej.

 

ZMIANY ORGANICZNE – cena 160 pln – obejmuje:

– wywiad specjalistyczny pod kątem zmian organicznych (ok 30 min)

– Test Pamięci Wzrokowej Bentona(ok 30 min)

– opis wyników w formie pisemnej opinii.

————————————————————————–

*do każdego pakietu w wersji rozszerzonej można zażyczyć sobie spotkanie z psychologiem w celu szczegółowego omówienia wyników, sugestii dotyczących wpływu poszczególnych zmiennych na funkcjonowanie codzienne, możliwości rozwoju, potrzeby ewentualnej terapii czy leczenia

Spotkanie podsumowujące z Psychologiem – 100 pln