Aktualności

TUS HOMINE
3 czerwca 2019
Zapraszamy do zapisów na wakacyjne turnusy z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych.