Aktualności

PLAY THERAPY HOMINE
14 lipca 2020

całodzienne szkolenie obejmuje przekrój podstawowych umiejętności klinicznych wymaganych do prowadzenia psychoterapii dzieci metodą Play Therapy. Warsztaty skierowane są do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy i pedagogów, pracujących terapeutycznie z dziećmi.

14 lipca 2020

Zapraszamy na roczny cykl spotkań seminaryjno-superwizyjnych, dedykowanych dla terapeutów dziecięcych.

Tematyka części seminaryjnej będzie się koncentrować wokół Play Therapy.

Spotkania poprowadzi certyfikowany terapeuta Play Therapy, Pani Joanna Babińska.

13 lipca 2020

Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla młodzieży w przedziale wiekowym 16-18 lat

Grupa terapeutyczna dla Młodych Dorosłych
12 lipca 2020

Otwieramy zapisy do grupy terapeutycznej dla dla osób w wieku 20-30 lat z różnego rodzaju trudnościami życiowymi czy emocjonalnymi.