14 lipca 2020

Zapraszamy na roczny cykl spotkań seminaryjno-superwizyjnych, dedykowanych dla terapeutów dziecięcych. 

Tematyka części seminaryjnej będzie się koncentrować wokół Play Therapy. 

Spotkania poprowadzi certyfikowany terapeuta Play Therapy, Pani Joanna Babińska.

UWAGA!!! Spotkania zaplanowane są wersji stacjonarnej, jednak ze względu na aktualną sytuację pandemiczną, poradnia przygotowana jest do przeprowadzenia zajęć również w wersji online. 

HOMINE PLAY THERAPY

ZAKRES SZKOLENIA I TEMATYKA:

Spotkania będą odbywać się w piątki, co miesiąc, począwszy od października 2020r, a skończywszy na czerwcu 2021r.

Godzina spotkań (przedpołudnia, popołudnia) będzie ustalona wspólnie, po zebraniu się grupy.

W ramach pracy grupowej przewidziane są dwie prezentacje przypadków do superwizji i część seminaryjna, na której będą dyskutowane artykuły i literatura dotycząca Play Therapy. Uczestnicy seminarium będą każdorazowo otrzymywać mailem zakres materiału do przeczytania na spotkanie.

PLAN SPOTKANIA

(wersja przedpołudniowa)

10.00-11.30  część seminaryjna

przerwa

11.45-13.15 superwizja przypadku

przerwa

13.30-15.00 superwizja przypadku

(wersja popołudniowa)

15.00-16.30 część seminaryjna

przerwa

16.45-18.15 superwizja przypadku

przerwa

18.30-20.00 superwizja przypadku

Warunek uczestnictwa: uczestnicy grupy muszą być psychoterapeutami (osobami pracującymipsychoterapeutycznie, będącymi absolwentami lub uczestnikami szkoleń, ewentualnie członkami stowarzyszeń psychoterapeutycznych)

 

OSOBA SZKOLĄCA:

Joanna Babińska – ukończyła psychologię i psychoterapię na uniwersytecie stanowym w Georgii (Georgia State University) w Stanach Zjednoczonych, uzyskując tytuł magistra, krajowy certyfikat psychoterapeuty (NCC) i licencję psychoterapeuty (LPC). Uzyskała certyfikat psychoterapeuty dziecięcego – Registered Play Therapist (RPT). Jest członkiem Association for Play Therapy, Amerykańskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, Stowarzyszenia Licencjonowanych Psychoterapeutów w stanie Georgia oraz Jung Society of Atlanta. Realizuje psychoterapię również w języku angielskim. Przeszła gruntowne szkolenie i zdobyła szerokie doświadczenie w zakresie Play Therapy – jednej z najbardziej efektywnych metod we wspieraniu i leczeniu dzieci oraz rodzin.

Od ponad dziesięciu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Obecnie pracuje w Homine Poradnia Zdrowia Psychicznego.

 

ORGANIZATOR I MIEJSCE SZKOLENIA:

 • HOMINE Poradnia Zdrowia Psychicznego, Wrocław, ul. Zwycięska 18 a

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 • 10.10.2020
 • 07.11.2020
 • 12.12.2020
 • 09.01.2021
 • 06.02.2021
 • 06.03.2021
 • 10.04.2021
 • 08.05.2021
 • 12.06.2021

 

OPŁATY:

 • 200 pln / za pojedyncze spotkanie
 • nr rachunku: 61 1090 2486 0000 0001 3548 8157

Uczestnicy deklarujący udział w kursie zobowiązani są do uiszczenia każdorazowo opłaty, bez względu na obecność na danym spotkaniu.

 

ZAPISY DO GRUPY, KONTAKT I PYTANIA:

Katarzyna Augustynowicz,   501 385 360,     augustynowicz@poradniahomine.com

 

HOMINE PLAY THERAPY