23 sierpnia 2022

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23

 

GRUPA – 13 – 15 lat – CZWARTEK GODZINA 17.00 – 18.00

(start grupy październik 2022)

TERAPEUTKA PROWADZĄCA :

 

 

Joanna Malcherek-Łabiak

psycholog, socjoterapeutka, certyfikowana terapeutka metody TUS (certyfikat nr #7/TUS23WR06/2019)

 

 

 

 

 

CZYM JEST SOCJOTERAPIA

Jest to forma zajęć terapeutycznych, stosowana z powodzeniem od lat w pracy z dziećmi i młodzieżą. Czynnikiem leczącym jest praca z grupą rówieśniczą, dzięki której dziecko może w bezpieczny dla siebie sposób, realizować swoją potrzebę przynależności i akceptacji.

Nad pracą grupy czuwa uważny terapeuta. Jego zadanie wiąże się ze zdiagnozowaniem przyczyn trudnych zachowań bądź przeżyć dziecka w relacjach z innymi, a następnie z pomocą w ich zrozumieniu i przezwyciężeniu. Terapeuta, adekwatnie do swoich spostrzeżeń dobiera takie metody i techniki pracy grupy, aby dziecko mogło nabyć poprawne, zdrowe dla niego sposoby i postawy dotyczące funkcjonowania społecznego.

 

DLA KOGO JEST SOCJOTERAPIA

Jest to metoda “szyta na miarę” dla dzieci i młodzieży, które:
– mają kłopot z nawiązywaniem kontaktów z innymi
– zbyt szybko się wycofują, czują się zawstydzone lub zalęknione
– bywają nadmiernie impulsywne, trudno im zapanować nad przeżywaną złością
– czują się odrzucone przez grupę
– unikają jakiejkolwiek rywalizacji
– mają trudności w przyjęciu zasad współżycia społecznego
– przejawiają trudności szkolne

Ta forma terapii w bardzo efektywny i przyjazny sposób, pomaga dzieciom i młodzieży odblokować się i pobudzić ich osobisty rozwój.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. strategie rozwiązania konfliktów
2. modelowanie właściwego procesu komunikacji
3. radzenie sobie z agresją
4. rozwijanie empatii
5. asertywność
6. radzenie sobie ze stresem
7. rozpoznawanie i wyrażanie emocji
8. rozwijanie umiejętności współpracy i konstruktywnej rywalizacji

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

czas: zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1 godzinę
koszt: 110 zł/spotkanie.

Kwalifikacja dziecka do grupy poprzedzona jest odpłatną konsultacją z terapeutką prowadzą.

 

ZAPISY

1. wpisz swoje dane (rodzica) do formularza kontaktowego
2. w pole temat wpisz “SOCJOTERAPIA”
3. w treści wpisz imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek

1. wpisz swoje dane (rodzica) w wiadomości: imię i nazwisko, telefon kontaktowy i mail
2. w pole temat wpisz “SOCJOTERAPIA”
3. w treści wpisz imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek

Nasza recepcja skontaktuje się z Tobą aby ustalić dokładny termin pierwszego spotkania – konsultacji.