Aktualności

HOMINE; TUS, Trening Umiejętności Społecznych
13 lipca 2021

Rozpoczynamy rekrutację na  Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych na rok szkolny 2021/22 .

13 lipca 2021

Spotkania przeznaczone są dla młodych osób, które czują, że w ich codzienności coś przestało dobrze działać, czują się inaczej, są czymś zaniepokojeni, dawne, proste rzeczy zaczęły sprawiać kłopoty.