12 czerwca 2023

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

GRUPA 5-7 LAT – MAX 8 OSÓB

 zajęcia: poniedziałki i wtorki; terminy: 7, 8, 21, 22, 28, 29 sierpnia 2023; godz. 16.15;

czas trwania 1h.

Prowadzące: Krystyna Andrunevchyn, Dominika Jabłońska 

KOSZT TURNUSU: 600 pln*

 

GRUPA 8-10 LAT – MAX 8 OSÓB

 zajęcia: poniedziałki i wtorki; terminy: 7, 8, 21, 22, 28, 29 sierpnia 2023; godz. 17.30;

czas trwania 1h.

Prowadzące: Krystyna Andrunevchyn, Dominika Jabłońska 

KOSZT TURNUSU: 600 pln*

 

GRUPA 11-13 LAT 

 zajęcia: środy, czwartki, piątek; terminy: 23, 24, 25, 30, 31 sierpnia 2023; godz. 16.30;

czas trwania 1h.

Prowadzące: Anna Chmura

KOSZT TURNUSU: 500 pln*

 

GRUPA 13-14 LAT 

 zajęcia: środy, czwartki, piątki; terminy: 19, 20, 21, 26, 27, 28 lipca 2023; godz. 10.30;

czas trwania 1h.

Prowadzące: Marta Grzegorczyk

KOSZT TURNUSU: 600 pln*

 

GRUPA 15-16 LAT 

 zajęcia: środy, czwartki, piątki; terminy: 19, 20, 21, 26, 27, 28 lipca 2023; godz. 12.00;

czas trwania 1h.

Prowadzące: Marta Grzegorczyk

KOSZT TURNUSU: 600 pln*

 

* opcjonalnie można uczestniczyć w jednym, wybranym tygodniu zajęć, wg planu. Koszt zajęć adekwatnie niższy (2 dni/200pln, 3 dni/300pln); nie przewidujemy udziału w pojedynczych zajęciach w ramach turnusów;
*płatność za zadeklarowane uczestnictwo w turnusach realizowana przed rozpoczęciem zajęć nie podlega zwrotowi; ostateczny termin płatności na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Trening Umiejętności Społecznych może mieć bardzo szerokie zastosowanie, zarówno w profilaktyce zdrowia społecznego, jak w terapii zdiagnozowanych już problemów. Podczas wakacji chcemy zaproponować intensywniejszą formę zajęć, łączącą bardziej różnorodne formy, tak żeby młodzi ludzie, bawiąc się i będąc w dialogu z innymi, jednocześnie przyswajali określone umiejętności i wypracowywali kompetencje, pomocne w relacjach społecznych. Staraliśmy się stworzyć atrakcyjny, adekwatny  dla każdej grupy wiekowej program zajęć.

 

Dla kogo wakacyjne turnusy?

Zajęcia skierowane są dla dzieci które chcą w przyjaznej i miłej atmosferze poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat siebie i innych.

Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone metodą treningu umiejętności społecznych to znana i ceniona metoda terapeutyczna. Ze względu na różnorodność celów, ale i pozytywne skutki, warto przynajmniej raz w życiu wziąć w nim udział. Takie warsztaty są jednak szczególnie dedykowane dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w interakcjach społecznych, (m.in. kłopotami w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji, np. lęku, złości), w tym dzieciom z ADHD, osobom ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera oraz autyzmem czy z zaburzeniami nerwicowymi.

 

Cele i założenia:

 • uczy regulacji własnych emocji,
 • pomaga rozwinąć zachowania akceptowalne społecznie,
 • wspiera spontaniczność,
 • uczy jak konstruktywnie brać udział w dyskusji,
 • pomaga konstruktywnie radzić sobie z wyrażaniem i przyjmowaniem krytyki,
 • uczy współdziałania i pracy w grupie,
 • uczy rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji,
 • rozwija zdolność słuchania innych.

 

Narzędzia i techniki stosowane podczas zajęć grupowych prowadzonych metodą treningu umiejętności społecznych.

W dwóch najmłodszych grupach poza klasycznymi metodami i narzędziami, stosowanymi w TUS (scenki, psychodrama, odgrywanie ról, aktywne słuchanie, modelowanie, naśladowanie, wizualizacja, relaksacja itp. ), zaplanowaliśmy również elementy terapii wspierającej:

 

LOGORYTMIKA

Ćwiczenia i zabawy, które łączą logopedię i rytmikę i w połączeniu usprawniają sferę słuchowo-ruchową. Celem logorytmiki jest m.in.: rozwijanie umiejętności sprawnego wykonania ruchów z zakresu motoryki dużej (planowanie, tempo, rytmiczność) i motoryki małej (ćwiczenia rąk i aparatu artykulacyjnego), ćwiczenia oddechowe, wspieranie rozwoju, zabawa pobudzająca wyobraźnię, naśladowanie, wzrost świadomości swojego ciała i sprawczości oraz kształtowanie szybkiej reakcji na bodziec dźwiękowy (w tym słowo), wzrokowy lub ruchowy.

 

ARTETERAPIA

Wykorzystanie różnego rodzaju form sztuki (muzyka, plastyka) w procesie terapeutycznym. Zajęcia mają na celu otworzenia naszego wnętrza, zapoznania się z emocjami, potrzebami za pomocą symboli, rysunku, tańca.

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Ta forma terapii ma na celu wspomóc rozwój psychoruchowy. Metoda ta opiera się na dzieleniu przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywaniu z nimi bliższego kontaktu za pomocą dotyku i ruchu. Zabawy stymulują rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. W trakcie ćwiczeń buduje się poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie oraz świadomość własnej osoby, ciała.

 

Miejsce spotkań:

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO HOMINE

ul. Zwycięska 18a

53-033 Wrocław

 

Kontakt i zapisy:

 1. www.poradniahomine.com/kontakt – w tytule formularza kontaktowego wpisz hasło “TURNUS TUS”; uzupełnij swoje (rodzica) dane kontaktowe, a w treści podaj dane (imię i nazwisko oraz wiek) swojego dziecka.

 2. biuro@poradniahomine.com – w tytule wiadomości mailowej wpisz hasło “TURNUS TUS“; w treści maila podaj swoje (rodzica) imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy, oraz dane (imię i nazwisko oraz wiek) swojego dziecka.

 3. kontakt telefoniczny z rejestracją – tel. 500 012 016