5 czerwca 2022

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

GRUPA 13-15 LAT – MAX 8 OSÓB

TURNUS I – 18.07-28.07.2022; zajęcia: pn, wt, śr, czw przez 2 tygodnie (8 spotkań); godz. 12.00-14.00

GRUPA 13-15 LAT – MAX 8 OSÓB

TURNUS II – 01.08-11.08.2022; zajęcia: pn, wt, śr, czw przez 2 tygodnie (8 spotkań); godz. 12.00-14.00

/o udziale w grupie decyduje kolejność zgłoszeń i spotkanie kwalifikujące (płatne 100 zł)/

 

Trening Umiejętności Społecznych może mieć bardzo szerokie zastosowanie, zarówno w profilaktyce zdrowia społecznego, jak w terapii zdiagnozowanych już problemów. Podczas wakacji chcemy zaproponować intensywniejszą formę zajęć, łączącą bardziej różnorodne formy, tak żeby młodzi ludzie, bawiąc się i będąc w dialogu z innymi, jednocześnie przyswajali określone umiejętności i wypracowywali kompetencje, pomocne w relacjach społecznych. Staraliśmy się stworzyć atrakcyjny, adekwatny  dla każdej grupy wiekowej program zajęć.

 

Dla kogo wakacyjne turnusy?

Zajęcia skierowane są dla dzieci które chcą w przyjaznej i miłej atmosferze poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat siebie i innych.

Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone metodą treningu umiejętności społecznych to znana i ceniona metoda terapeutyczna. Ze względu na różnorodność celów, ale i pozytywne skutki, warto przynajmniej raz w życiu wziąć w nim udział. Takie warsztaty są jednak szczególnie dedykowane dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w interakcjach społecznych, (m.in. kłopotami w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji, np. lęku, złości), w tym dzieciom z ADHD, osobom ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera oraz autyzmem czy z zaburzeniami nerwicowymi.

 

Cele i założenia:

 • uczy regulacji własnych emocji,
 • pomaga rozwinąć zachowania akceptowalne społecznie,
 • wspiera spontaniczność,
 • uczy jak konstruktywnie brać udział w dyskusji,
 • pomaga konstruktywnie radzić sobie z wyrażaniem i przyjmowaniem krytyki,
 • uczy współdziałania i pracy w grupie,
 • uczy rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji,
 • rozwija zdolność słuchania innych.

 

Narzędzia i techniki stosowane podczas zajęć grupowych prowadzonych metodą Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

W przebiegu zajęć stosowanych jest szereg metod, technik i narzędzi, m.in.:

 

SCENKI, PSYCHODRAMA, ODGRYWANIE RÓL

To główna technika, stosowana w czasie zajęć. Uczestnicy proszeni są o odegranie w parach lub grupach określonych scenek i sytuacji społecznych, wraz z zapamiętaniem swoich emocji, w tym czasie.

 

WYRAŻANIE SWOJEGO ZDANIA, MÓWIENIE O EMOCJACH

Po każdym ćwiczeniu ma miejsce rozmowa na temat emocji, wyrażanie ich, nazywanie, rozpoznawanie, porównywanie.

 

PRACA W GRUPACH

Wiele ćwiczeń wykonuje się w grupach. Taka praca ma na celu zarówno lepsze poznanie się uczestników, jak  i wyrabianie nawyków pracy grupowej, rozwijanie współpracy oraz umiejętności osiągania kompromisu.

 

DOGOTERAPIA

Forma wspomagająca terapii. Część dzieci świetnie reaguje na taką formę pracy, szczególnie dzieci mniej śmiałych w kontaktach ale też dla tych bardziej impulsywnych. Praca i zabawa z psem uczy bycia w relacji w bezpieczny sposób. Jest świetną odmianą, ożywia relacje, koi, ułatwia kontakt między uczestnikami.

 

ROZMOWA, DYSKUSJA, ZADAWANIE PYTAŃ

W czasie treningu ma miejsce także prowadzenie szeregu rozmów i dyskusji. Doskonalona jest więc umiejętności zabierania głosu w dyskusji oraz nawiązywania bezpośrednich kontaktów z innymi.

 

AKTYWNE SŁUCHANIE

Na treningu doskonalona jest też umiejętność aktywnego słuchania: nie jest łatwym dla wszystkich słuchać, co do powiedzenia mają inni oraz odnieść się do tego w czasie dyskusji.

 

MODELOWANIE, CZYLI NAŚLADOWANIE

Ciekawa technika, podobająca się szczególnie dzieciom. Polega na naśladowaniu ruchów osoby prowadzącej lub wyznaczonej przez prowadzącą.

 

WIZUALIZACJA, RELAKSACJA

Techniki, stosowane zwykle na koniec dnia treningowego lub na koniec całego treningu. Mają na celu uczenie radzenia sobie ze stresem oraz wyciszenie emocji. Stosowana jest zwykle wizualizacja, polegająca na wyobrażaniu sobie czegoś lub relaksacja, skupiająca się na technikach oddechowych.

 

UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH, KRYTYKA

W czasie treningu udzielane są również informacje zwrotne, zwykle przez trenera ale też ze strony innych uczestników oraz ćwiczona jest zdolność wyrażania krytyki.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Prowadzące:

Marta Grzegorczyk (psycholog, psychoterapeuta) + ko-terapeuta

 

Wiek uczestników: 13-15 lat

Czas trwania:

I TURNUS – 18.07 – 28.07 – 8 spotkań

II TURNUS – 01.08 – 11.08 – 8 spotkań

Zajęcia odbywają się przez 4 dni w tygodniu (pn, wt, śr, czw) przez 2 kolejne tygodnie, w godzinach 12.00-14.00

Grupa kameralna maksymalnie 8 osób.

 

Koszt:

800 zł za I Turnus (płatne do 17.06.2022)

900 zł za I Turnus (płatne od 18.06 do 01.07.2022)

800 zł za II Turnus (płatne do 1.07.2022)

900 zł za I Turnus (płatne od 02.07 do 15.07.2022)

/o udziale w grupie decyduje kolejność zgłoszeń i spotkanie kwalifikujące (płatne 100 zł)/

 

Miejsce spotkań:

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO HOMINE

ul. Zwycięska 18a

53-033 Wrocław

 

Kontakt i zapisy:

 1. www.poradniahomine.com/kontakt – w tytule formularza kontaktowego wpisz hasło “TURNUS TUS 13-15”; uzupełnij swoje (rodzica) dane kontaktowe, a w treści podaj dane (imię i nazwisko oraz wiek) swojego dziecka.

 2. rejestracja@poradniahomine.com – w tytule wiadomości mailowej wpisz hasło “TURNUS TUS 13-15“; w treści maila podaj swoje (rodzica) imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy, oraz dane (imię i nazwisko oraz wiek) swojego dziecka.

 3. kontakt telefoniczny z rejestracją – tel. 500 012 016