5 czerwca 2022

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

GRUPA 5-7 LAT – MAX 8 OSÓB

12-29.07.2022; zajęcia: wtorki, środy, piątki; godz. 16.00-17.30

GRUPA 8-10 LAT – MAX 8 OSÓB

12-29.07.2022; zajęcia: wtorki, środy, piątki; godz. 17.45-19.15

/o udziale w grupie decyduje kolejność zgłoszeń i spotkanie kwalifikujące (płatne 100 zł)/

Trening Umiejętności Społecznych może mieć bardzo szerokie zastosowanie, zarówno w profilaktyce zdrowia społecznego, jak w terapii zdiagnozowanych już problemów. Podczas wakacji chcemy zaproponować intensywniejszą formę zajęć, łączącą bardziej różnorodne formy, tak żeby młodzi ludzie, bawiąc się i będąc w dialogu z innymi, jednocześnie przyswajali określone umiejętności i wypracowywali kompetencje, pomocne w relacjach społecznych. Staraliśmy się stworzyć atrakcyjny, adekwatny  dla każdej grupy wiekowej program zajęć.

 

Dla kogo wakacyjne turnusy?

Zajęcia skierowane są dla dzieci które chcą w przyjaznej i miłej atmosferze poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat siebie i innych.

Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone metodą treningu umiejętności społecznych to znana i ceniona metoda terapeutyczna. Ze względu na różnorodność celów, ale i pozytywne skutki, warto przynajmniej raz w życiu wziąć w nim udział. Takie warsztaty są jednak szczególnie dedykowane dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w interakcjach społecznych, (m.in. kłopotami w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji, np. lęku, złości), w tym dzieciom z ADHD, osobom ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera oraz autyzmem czy z zaburzeniami nerwicowymi.

 

Cele i założenia:

 • uczy regulacji własnych emocji,
 • pomaga rozwinąć zachowania akceptowalne społecznie,
 • wspiera spontaniczność,
 • uczy jak konstruktywnie brać udział w dyskusji,
 • pomaga konstruktywnie radzić sobie z wyrażaniem i przyjmowaniem krytyki,
 • uczy współdziałania i pracy w grupie,
 • uczy rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji,
 • rozwija zdolność słuchania innych.

 

Narzędzia i techniki stosowane podczas zajęć grupowych prowadzonych metodą treningu umiejętności społecznych.

W dwóch najmłodszych grupach poza klasycznymi metodami i narzędziami, stosowanymi w TUS (scenki, psychodrama, odgrywanie ról, aktywne słuchanie, modelowanie, naśladowanie, wizualizacja, relaksacja itp. ), zaplanowaliśmy również elementy terapii wspierającej:

 

DOGOTERAPIA

Forma wspomagająca terapii. Część dzieci świetnie reaguje na taką formę pracy, szczególnie dzieci mniej śmiałych w kontaktach ale też dla tych bardziej impulsywnych. Praca i zabawa z psem uczy bycia w relacji w bezpieczny sposób. Jest świetną odmianą, ożywia relacje, koi, ułatwia kontakt między uczestnikami.

 

LOGORYTMIKA

Ćwiczenia i zabawy, które łączą logopedię i rytmikę i w połączeniu usprawniają sferę słuchowo-ruchową. Celem logorytmiki jest m.in.: rozwijanie umiejętności sprawnego wykonania ruchów z zakresu motoryki dużej (planowanie, tempo, rytmiczność) i motoryki małej (ćwiczenia rąk i aparatu artykulacyjnego), ćwiczenia oddechowe, wspieranie rozwoju, zabawa pobudzająca wyobraźnię, naśladowanie, wzrost świadomości swojego ciała i sprawczości oraz kształtowanie szybkiej reakcji na bodziec dźwiękowy (w tym słowo), wzrokowy lub ruchowy.

 

ARTETERAPIA

Wykorzystanie różnego rodzaju form sztuki (muzyka, plastyka) w procesie terapeutycznym. Zajęcia mają na celu otworzenia naszego wnętrza, zapoznania się z emocjami, potrzebami za pomocą symboli, rysunku, tańca.

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Ta forma terapii ma na celu wspomóc rozwój psychoruchowy. Metoda ta opiera się na dzieleniu przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywaniu z nimi bliższego kontaktu za pomocą dotyku i ruchu. Zabawy stymulują rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. W trakcie ćwiczeń buduje się poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie oraz świadomość własnej osoby, ciała.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Prowadzące:

Krystyna Andrunevczyn (psycholog, trenerka TUS)

 

 

 

 

 

 

Karolina Tułaza (psycholog, trenerka TUS)

 

 

 

 

 

 

Dominika Jabłońska  (psycholog, logopeda, trenerka TUS)

 

Czas trwania: 12-29.07 – 3 tygodnie

Zajęcia: wtorki, środy i piątki (w sumie 9 spotkań po 1,5 h)

GRUPA 5-7 LAT, GODZINA 16.00 – 17.30

GRUPA 8-10 LAT, GODZINA 17.45 – 19.15

Koszt:

800 zł za turnus (płatne do 15.06.22)

900 zł za turnus (płatne od 16.06.22 do 30.06.2022)

 

Miejsce spotkań:

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO HOMINE

ul. Zwycięska 18a

53-033 Wrocław

 

Kontakt i zapisy:

 1. www.poradniahomine.com/kontakt – w tytule formularza kontaktowego wpisz hasło “TURNUS TUS 5-10”; uzupełnij swoje (rodzica) dane kontaktowe, a w treści podaj dane (imię i nazwisko oraz wiek) swojego dziecka.

 2. rejestracja@poradniahomine.com – w tytule wiadomości mailowej wpisz hasło “TURNUS TUS 5-10“; w treści maila podaj swoje (rodzica) imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy, oraz dane (imię i nazwisko oraz wiek) swojego dziecka.

 3. kontakt telefoniczny z rejestracją – tel. 500 012 016