8 sierpnia 2018

Czym są badania osobowości?

Internet jest pełny testów, które mają za zadanie sprawdzić naszą osobowość. Mamy się z nich dowiedzieć, w czym jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy bardziej ekstrawertykami, czy introwertykami lub jaką ścieżkę kariery wybrać. Niestety, wiele z tych testów nie jest dobrymi testami osobowościowymi – nie posiadają one odpowiednich atestów lub są bardzo uproszczonymi wersjami prawdziwych testów psychologicznych. Mają także jeszcze jedną wadę – brak bezpośredniego kontaktu z człowiekiem.

 

Jak sprawdzić swoją osobowość?

Przede wszystkim wszelkiego rodzaju testy powinno się przeprowadzać pod okiem wykwalifikowanego psychologa, który ma dostęp do odpowiednich testów osobowościowych. Testy takie nie są dostępne za darmo w internecie i są bardzo często objęte mocnymi restrykcjami, dotyczącymi ich rozpowszechniania. Jednak – pomimo coraz lepszej wiedzy i coraz lepiej napisanych testów – sam wynik niekoniecznie będzie odpowiadał rzeczywistości. Ma na to wpływ wiele czynników. Jedną z przyczyn jest, dość powszechna u ludzi, chęć jak najlepszego zaprezentowania się na teście. Pomimo, że dobre testy osobowościowe posiadają skale, które mierzą również taką wartość i są w stanie korygować interpretację ostatecznego wyniku.

Inną trudność nastręcza aktualny stan psychiczny badanego. Osobowość człowieka dorosłego jest wartością stałą. Ulega pewnym zmianom czy odkształceniom w ciągu całego życia, ale generalnie wiąże się ze stałymi, niezmiennymi sposobami reagowania, postawami, nastawieniami itp. Na to wszystko jednak mogą nakładać się nasze aktualne stany psychiczne. Osoba depresyjna będzie odpowiadać w specyficzny, zmieniony chorobowo, sposób, co może znacząco wpływać na ostateczny wynik. Stąd, istotnym jest, jeśli chce się utrzymać wiarygodny wynik, aby wykonać takie testy u specjalisty, który posłuży się wiarygodnymi metodami w oparciu o swoją wiedzą i doświadczenie.

Rozmowa z psychologiem

Dlatego też żadne badanie osobowości przeprowadzone tylko na papierze nie da nam pewnych rezultatów. Potrzebna jest jeszcze profesjonalna rozmowa z psychologiem, który będzie mógł zaobserwować nasze zachowanie, sposób wypowiedzi, usłyszeć ton głosu, z jakim mówimy o konkretnych sytuacjach. Dopiero zestawienie ze sobą dobrze przeprowadzonego wywiadu psychologicznego (oraz testu osobowości) prowadzi do odpowiedniej interpretacji wyników takiego badania.

Kiedy należy zbadać osobowość?

Badanie osobowościmożna przeprowadzić z własnej ciekawości, chęci poznania i zrozumienia lepiej swojego zachowania. Badanie takie przeprowadza się również w sytuacjach, gdy skieruje na nie psycholog/psychiatra w ramach procesu leczenia lub skierowanym zostać z instytucji (np. porządku publicznego), gdzie wymagane są konkretne cechy osobowościowe, aby móc realizować dany zawód.

 

BADANIA OSOBOWOŚCI DOSTĘPNE W NASZEJ PORADNI:

  1. WERSJA PODSTAWOWA – cena 250 pln – obejmuje:

– wstępnym wywiad (ok 45 min),

– jeden zestaw testów spośród NEO-PI-R, IVE, EPQ-R, ACL i/lub MSEI, STAI, KKS, INTE, (ok 45 min)

– opis wyników w formie pisemnej opinii.

 

  1. WERSJA ROZSZERZONA – cena 350 zł – obejmuje:

– wywiad z pacjentem (ok 45 min),

– badanie testem MMPI-2 (ok 90 min),

– analiza wyników w formie pisemnej opinii