16 sierpnia 2018

OTWIERAMY ZAPISY

NA ZAJĘCIA PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA OSÓB DOROSŁYCH

 

 

Pracę grupy koordynuje – MARTA SZALEK – psychoterapeuta psychodynamiczny, posiadająca teoretyczne przygotowanie i praktyczne doświadczenie w prowadzeniu pracy grupowej.

————————————-

 

Grupa dedykowana jest dla osób doświadczających różnych postaci lęku, objawów depresji i problemów w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi.

Lęk jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych objawów psychologicznych w całej populacji. Szacuje się, że 1/3 społeczeństwa doświadcza w przebiegu swojego życia jakichś objawów lękowych. Manifestuje się to w często w bardzo odmienny sposób, od ataków paniki poprzez chroniczny stan niepokoju po różne postaci fobii. Również doświadczanie myśli i czynności natrętnych jest bardzo często „zbudowane” na nieświadomym przeżywaniu lękowym.

Osoby mające objawy lękowe z czasem zaczynają odczuwać lęk przed lękiem, tworzy się mechanizm błędnego koła i wtedy bardzo często sięgają po leki, które w sposób szybki przyniosą upragnione uspokojenie. 

Lęk niestety powraca i praca nad uporaniem się z takim objawem wymaga uświadomienia sobie przyczyn jego pojawienia się.  Często jest powiązany z zaburzeniami depresyjnymi lub staje się ich przyczyną.

Problemy osobowościowe, które w dużym stopniu manifestują się chronicznymi trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, nieleczone stają się istotnym czynnikiem obniżającym jakość naszego życia, a czasem poważnie utrudniającym codzienne funkcjonowanie w świecie

Z takim zamysłem otwieramy nabór do grupy psychoterapeutycznej dla osób dorosłych. Jest to jedna z bardziej skutecznych form pracy nad opisanymi kłopotami, szczególnie gdy nasilają się one w sytuacjach społecznych. Można tu w bezpiecznej, kameralnej atmosferze, pod opieką psychoterapeuty spokojnie analizować swój sposób przeżywania, własnych nieświadomych motywów, pragnień i konfliktów wewnętrznych, które to przyczyniły do powstania objawów.

————————————-

 

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu o stałej porze.

Otwarcie grupy: październik 2018

Koszt: 80 zł/spotkanie (90 min)

Konsultacje kwalifikujące do grupy: 120 zł

/przed przystąpieniem do grupy niezbędne jest odbycie spotkania konsultacyjnego z prowadzącym grupę/

————————————-

 

JAK DOŁĄCZYĆ DO GRUPY.

STRONA WWW: https://poradniahomine.com/kontakt/

1. wpisz swoje dane do formularza kontaktowego

2. w pole temat wpisz “grupa psychoterapeutyczna-dorośli”

REJESTRACJA TELEFONICZNA TEL. 500 012 016

Pracownik naszej rejestracji skontaktuje się z każdym zgłoszonym, aby potwierdzić dokładny termin pierwszego spotkania.

————————————-

 

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia zajęć w przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych.