29 sierpnia 2018

Mamy jeszcze wolne miejsca na Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych na rok szkolny 2018/19 .

W roku szkolnym zajęcia będą realizowane w częstotliwości raz w tygodniu.

Koszt zajęć ok 1h  – 60 pln.

(do udziału w grupach kwalifikujemy dzieci z rozpoznanymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dzieci z podejrzeniem takich zaburzeń).

 

MAMY WOLNE MIEJSCA W GRUPACH:

 • WTOREK GODZINA 16.30 – DZIECI W WIEKU 6-9 LAT
 • WTOREK GODZINA 18.00 – DZIECI W WIEKU 4-6 LAT (BRAK MIEJSC)
 • ŚRODA GODZINA 18.30 – DZIECI W WIEKU 9-13 LAT
 • CZWARTEK 16.30 – DZIECI W WIEKU 3-5 LAT

Jeśli powyższe terminy kolidują z Państwa grafikiem prosimy o kontakt z Poradnią, gdyż planujemy również otwarcie kolejnych grup w kolejnych terminach.

/finalne godziny zajęć mogą ulec zmianom wynikającym z dostępności czasowej zakwalifikowanych dzieci/

JAK ZAPISAĆ DZIECKO NA TRENING:

 1. www.poradniahomine.com/kontakt – w tytule formularza kontaktowego wpisz hasło “TUS”; uzupełnij swoje (rodzica) dane kontaktowe, a w treści podaj dane (imię i nazwisko oraz wiek) swojego dziecka.
 2. biuro@poradniahomine.com – w tytule wiadomości mailowej wpisz hasło “TUS”; w treści maila podaj swoje (rodzica) imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy, oraz dane (imię i nazwisko oraz wiek) swojego dziecka.

 

Organizacja grupy:

kameralne grupy (każdemu dziecku towarzyszy rodzic/opiekun), dobrane pod względem wieku i umiejętności.

-grupa prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę TUS oraz osobę asystującą

grupa ma charakter zamknięty, po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy

-każda sesja trwa ok. 1 godz ( w zależności od możliwości i liczebności grupy)

 

 

Grupę poprowadzi psycholog, certyfikowany terapeuta TUS – mgr Anna Trzepizur

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie wrocławskim,  arteterapeuta, oraz psychoterapeuta specjalizujący się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Na co dzień pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju ( zespół Retta, zespół Hellera, autyzm wczesnodziecięcy i inne zaburzenia ze spektrum autyzmu) oraz z zespołem wad wrodzonych (zespół Downa, zespół łamliwego X, zespół Edwardsa itd.), od kilku lat prowadzi grupy socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, zastępcze treningi agresji, pracuje również z pacjentem indywidualnym (zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju).

Oprócz tego prowadzi terapię dzieci z różnego rodzaju problemami natury emocjonalnej, wycofaniem społecznym, lękami separacyjnymi, dziećmi doświadczającymi kryzysu oraz mającymi problemy z kontrolą różnego rodzaju impulsów.

Warsztat terapeutyczny dotyczący całościowych zaburzeń rozwoju pogłębia poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach i sympozjach oraz szkoleniach.

W swojej pracy terapeutycznej z dziećmi stosuje metody niedyrektywne, łączy techniki i podejścia, chętnie sięga po elementy bajkoterapii, integracji sensorycznej, relaksacji, mindfuldnessu, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Dlaczego Trening Umiejętności Społecznych?

TUS to zajęcia skierowane  głównie dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych, dzieci nieśmiałych, dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu,  ADHD, dzieci agresywnych, itp.

Dzieci w kontrolowanych warunkach uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje (zarówno swoje, jak i innych osób), odczytywać gesty i mowę ciała  itp. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw, gier interpersonalnych, rozmaitych zadań itd. Sesje treningowe prowadzone są w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

 

Cele treningu:

 • nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.
 • utrwalanie umiejętności proszenia o pomoc.
 • kształtowanie umiejętności społecznych polegające na wielokrotnym powtarzaniu i utrwalaniu.
 • tworzenie sytuacji społecznych umożliwiających umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania
 • ukazywanie takich samych sytuacji społecznych w różnych odsłonach
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i własnej osoby
 • niwelowanie zachowań niepożądanych i stereotypowych
 • poszerzanie zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do nawiązywania relacji i interakcji rówieśniczych
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, wyrażania własnych potrzeb i emocji